Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Saya mempunyai dua (2) Akaun Simpanan/Semasa dengan CIMB. Adakah ia akan menjadi had gabungan?

Had transaksi terpakai untuk setiap akaun, di bawah adalah ilustrasi had yang terpakai untuk pelanggan Bukan Pemastautin.

Akaun

Had Transaksi Debit

Akaun 1

RM10,000 setiap transaksi

Akaun 2

RM10,000 setiap transaksi