Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Saya seorang pelanggan Bukan Pemastautin dan pada masa ini pemegang akaun bersama, adakah had tersebut akan digunakan untuk akaun ini?

Had pemindahan dana akan ditentukan mengikut kategori pemegang akaun bersama.

Sila rujuk contoh di bawah:

Akaun

Had Transaksi Debit

Akaun bersama Bukan Pemastautin dengan Bukan Pemastautin

RM10,000 setiap transaksi

Bukan Pemastautin Sertai Akaun dengan Pemastautin

RM10,000 setiap transaksi

Akaun bersama Bukan Pemastautin dengan Pemastautin (suami dan isteri)

Tiada Had Transaksi