Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Mengapakah terdapat tempoh masa bertenang Had Transaksi?

Ini adalah sebahagian daripada langkah keselamatan kami untuk memerangi penipuan. Jika anda menerima notifikasi melalui aplikasi atau SMS daripada kami yang menyatakan had transaksi anda telah dinaikkan, tetapi anda tidak membenarkannya, anda boleh melaporkan perkara ini kepada kami dalam tempoh masa ini.