Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah yang akan berlaku jika saya tidak mempunyai dana yang mencukupi dalam akaun saya?

Mesej yang menyatakan bahawa anda tidak mempunyai dana yang mencukupi dalam akaun anda untuk melaksanakan transaksi ini akan dipaparkan apabila anda cuba melakukan apa-apa pemindahan atau pembayaran melebihi baki akaun anda.