Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Jika saya berpindah ke perkhidmatan lain di dalam laman CIMB Clicks atau keluar dari CIMB Clicks sebelum transaksi semasa selesai, adakah ini akan memberi kesan kepada transaksi tersebut?

Ya, sebarang gangguan akan menghentikan proses transaksi. Ini adalah untuk memastikan bahawa anda telah menyelesaikan transaksi sepenuhnya sebelum beralih ke skrin lain.