Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimanakah transaksi online muncul pada penyata Akaun Simpanan/Semasa saya?

Semua transaksi akan muncul dalam penyata dan entri buku simpanan anda (apabila anda mengemas kini buku simpanan anda). Anda akan dapat menyemak transaksi terkini anda dalam talian.