Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimana cara mengubah had transaksi harian saya?

Pergi ke Services > Limits & Alert. Had transaksi harian semasa anda adalah jumlah yang anda lihat dipaparkan untuk setiap perkhidmatan Perbankan Online. Jika anda ingin mengubah had transaksi harian untuk mana-mana perkhidmatan Perbankan Online, hanya pilih had baru anda daripada kotak menu bawah yang disediakan, masukkan TAC dan klik butang 'Submit'.

 

Sebagai langkah keselamatan, tempoh masa bertenang 12 jam akan berlaku apabila anda menaikkan had transaksi anda. Had transaksi yang disemak hanya akan berkuat kuasa sebaik sahaja tempoh bertenang tamat, kira-kira 12 jam selepas menerima pemberitahuan daripada kami. 

 

Semasa tempoh masa bertenang, anda boleh terus melakukan transaksi sehingga had sedia ada anda. Tempoh masa bertenang tidak terpakai jika anda melakukan pengurangan had transaksi anda.