Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimana cara mengubah had transaksi harian saya?

Pergi ke Services > Limits & Alert. Had transaksi harian semasa anda adalah jumlah yang anda lihat dipaparkan untuk setiap perkhidmatan Perbankan Online. Jika anda ingin mengubah had transaksi harian untuk mana-mana perkhidmatan Perbankan Online, hanya pilih had baru anda daripada kotak menu bawah yang disediakan, masukkan TAC dan klik butang 'Submit'.