Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kematian & TPD Pendapatan Tahunan Terjamin Manfaat Kematangan
Kematian & TPD
Pendapatan Tahunan Terjamin
Manfaat Kematangan

Kelayakan

  • Umur Kemasukan Minimum: Berdasarkan umur anda pada hari jadi terakhir
  • Umur Kemasukan Maksimum: Berdasarkan umur persaraan yang dipilih dan umur anda pada hari jadi terakhir
Umur Persaraan Umur Kemasukan Minimum Umur Kemasukan Maksimum
Umur 50 30 tahun 40 tahun
Umur 55 35 tahun 45 tahun
Umur 60 40 tahun
50 tahun
Umur 65 45 tahun 55 tahun

Had umur kemasukan untuk Pemilik Polisi

Deskripsi Umur Kemasukan
Minimum 30 tahun
Maksimum 99 tahun

 

Catatan

*Perlindungan TPD akan tamat pada ulang tahun bulanan polisi sejurus selepas orang yang diinsuranskan mencapai umur 70 tahun dan tertakluk kepada maksmum agregat had sebanyak RM8,000,000 setiap hayat.

 

**Manfaat-manfaat tambahan akan tamat setelah kejadian pertama sama ada kematian atau TPD orang yang diinsuranskan atau selepas pembayaran GYI akhir.

 

***Pembayaran pertama GYI  akan bermula pada ulang tahun polisi sejurus selepas umur persaraan yang telah dipilih bagi orang yang diinsuranskan, setelah menolak sebarang keterhutangan.

 

Nota Penting

Produk ini diunderait oleh Sun Life Malaysia Assurance Berhad, [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)]("Sun Life Malaysia"), syarikat insurans yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia dan berdaftar di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

 

Sun Life Malaysia Assurance Berhad adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Perlindungan PIDM untuk manfaat yang dibayar daripada bahagian unit sijil/polisi/kontrak ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Sun Life Malaysia Assurance Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).

 

Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk insurans di dalam ini bukanlah satu kontrak insurans dan hanyalah ringkasan produk insurans bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk insurans ini terdapat dalam Polisi Dokumen Sun Life Malaysia Assurance Berhad [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)], Syarikat Insurans.

CIMB Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Insurans.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk insurans ini.

Produk insurans ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk insurans ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan Syarikat Insurans perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti insurans untuk produk insurans ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.