Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Hadiah & Ganjaran CIMB 0% Easy Pay Liputan Pemandu Perlindungan Daripada Banjir Waranti Pembaikan Perkhidmatan Tunda
Hadiah & Ganjaran
CIMB 0% Easy Pay
Liputan Pemandu
Perlindungan Daripada Banjir
Waranti Pembaikan
Perkhidmatan Tunda

Jadual A: Membaharui dengan Secure Motor (Isnin – Ahad kecuali Jumaat)

 

Premium Kasar Membaharui dengan
Secure Motor
Jumlah Ganjaran
< RM600 RM0 RM0
>= RM600 - RM1199.99 RM50 RM50
>= RM1200 RM100 RM100

Jadual B: Hari CIMB (setiap Jumaat)

 

 

Premium Kasar Membaharui dengan
Secure Motor
Hari CIMB
(Jumaat) 
< RM600 RM0 RM0
>= RM600 - RM1199.99 RM50 +RM20
>= RM1200 RM100 +RM20

Manfaat Pilihan Tambahan

 • Penambahbaikan "Betterment'
 • Kos Menunda Tanpa Had
 • Tambahan untuk Perlindungan daripada Konvulsi Semulajadi Alam
 • Perlindungan untuk Cermin Depan / Belakang, Tingkap dan Bumbung Matahari
 • Perlindungan Pinjaman Kenderaan (Berkenaan kepada pemegang polisi individu)
 • Jurang Pembiayaan
 • Liabiliti dari segi undang-undang terhadap penumpang dan banyak lagi

Kelayakan

 • Hanya individu yang boleh membeli Polisi Insurans Motor Persendirian ini
 • Tidak ada perlindungan di bawah polisi ini sekiranya anda atau pemandu dibenarkan tidak mempunyai lesen memandu yang sah untuk memandu kereta anda

 

Nota Penting

Dengan menekan butang ‘Dapatkan Sebut Harga Atas Talian’, sila ambil perhatian bahawa anda akan meninggalkan laman web pihak bank dan memasuki laman web Berjaya Sompo Insurance Berhad (“Berjaya Sompo”).

 

 

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau menghadapi sebarang kesulitan dengan laman web Berjaya Sompo, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Berjaya Sompo Insurance Berhad di +603 2170 7300 dari 8.30 pagi sehingga 5 petang (Isnin hingga Jumaat) atau emel ke customer@bsompo.com.my

 

Ditaja jamin oleh Berjaya Sompo Insurance Berhad (No. Pendaftaran 198001008821 (62605-U))

 

Berjaya Sompo Insurance Berhad (BSIB) adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang diinsuranskan di bawah polisi insurans ditawarkan oleh BSIB adalah dilindungi daripada kerugian sebahagian atau keseluruhan manfaat insurans oleh PIDM, sekiranya berlaku kegagalan ahli syarikat insurans. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop liputan, sila dapatkan brosur maklumat PIDM daripada BSIB, atau layari laman web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

 

Penafian

 

Deskripsi ciri-ciri dan manfaat dilampirkan pada produk insurans ini bukan kontrak insurans dan hanyalah ringkasan produk insurans bagi tujuan rujukan. Terma dan syarat lengkap produk insurans terkandung di dalam Dokumen Polisi Berjaya Sompo Insurance Berhad (No. Pendaftaran 198001008821 (62605-U)), Syarikat Insurans.

 

CIMB Bank Berhad (“Bank”) tidak bertanggungjawab, bersetuju atau memegang liabiliti untuk produk insurans dan perkhidmatan yang diberikan oleh Syarikat Insurans.

 

Pihak Bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk insurans ini.

 

Produk insurans ini adalah hak milik Berjaya Sompo Insurance Berhad dan bukan produk kepunyaan pihak Bank. Bermaksud produk insurans ini tiada jaminan oleh pihak Bank, syarikat subsidiari atau ahli gabungan dan Syarikat Insurans perlu sepenuhnya bertanggungjawab, bersetuju dan memegang liabiliti untuk produk insurans ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.