Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Tiada Susut Nilai Tempoh Liputan Fleksibel Penyelesaian Tuntutan Pantas
Tiada Susut Nilai
Tempoh Liputan Fleksibel
Penyelesaian Tuntutan Pantas

Kelayakan

  • Hanya sah untuk kenderaan persendirian dengan Insurans Komprehensif Kereta Persendirian
  • Kenderaan baru atau terpakai dalam tempoh 3 tahun dari tarikh pembuatan pada masa tarikh berkuatkuasa polisi ini.
  • Kenderaan mesti didaftarkan di Malaysia sahaja (tidak termasuk Langkawi dan Labuan)

Nota Penting

Ditaja jamin oleh Berjaya Sompo Insurance Berhad (No. Pendaftaran 198001008821 (62605-U)).

Berjaya Sompo Insurance Berhad (BSIB)
adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil/polisi/kontrak yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau BSIB atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).


Penafian


Deskripsi ciri-ciri dan manfaat dilampirkan pada produk insurans ini bukan kontrak insurans dan hanyalah ringkasan produk insurans bagi tujuan rujukan. Terma dan syarat lengkap produk insurans terkandung di dalam Dokumen Polisi Berjaya Sompo Insurance Berhad (No. Pendaftaran 198001008821 (62605-U)), Syarikat Insurans.


CIMB Bank Berhad (“Bank”) tidak bertanggungjawab, bersetuju atau memegang liabiliti untuk produk insurans dan perkhidmatan yang diberikan oleh Syarikat Insurans. Pihak Bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk insurans ini.


Produk insurans ini adalah hak milik Berjaya Sompo Insurance Berhad dan bukan produk kepunyaan pihak Bank. Bermaksud produk insurans ini tiada jaminan oleh pihak Bank, syarikat subsidiari atau ahli gabungan dan Syarikat Insurans perlu sepenuhnya bertanggungjawab, bersetuju dan memegang liabiliti untuk produk insurans ini.


Tertakluk pada Terma dan Syarat.