Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Fleksibiliti Kewangan
Fleksibiliti Kewangan

Jadual Pembayaran Balik

 

Jadual di bawah adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.


Tempoh maksimum dan kadar faedah perlu dibayar yang ditawarkan kepada pemegang adalah mengikut budi bicara pihak Bank.

Jumlah Penukaran Baki pada Bayaran Bulanan 9.80% setahun Bayaran Bulanan
6 Bulan 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 30 Bulan 36 Bulan
RM500

RM87.42

RM45.75

RM31.86

RM24.92

RM20.75

RM17.97

RM1,000

RM174.83

RM91.50

RM63.72

RM49.83

RM41.50

RM35.94

RM3,000

RM524.50

RM274.50

RM191.17

RM149.50

RM124.50

RM107.83

RM5,000

RM874.17

RM457.50

RM318.61

RM249.17

RM207.50

RM179.72

*Kadar faedah perlu dibayar sama rata untuk 9.80% setahun adalah bersamaan dengan kadar faedah efektif ("EIR") 16.61% setahun untuk 6 bulan, 17.62% setahun untuk 12 bulan, 17.82% setahun untuk 18 bulan, 17.81% setahun untuk 24 bulan, 17.72% setahun untuk 30 bulan dan 17.58% setahun untuk 36 bulan.

 

EIR adalah ungkapan yang setara dengan kadar faedah rata perlu dibayar yang disebutkan di atas menggunakan kompaun dan berdasarkan kadar faedah tahunan perlu dibayar.

 

Nota Penting

 • CIMB Bank berhak untuk meluluskan Penukaran Baki dengan jumlah yang lebih rendah atau menolak permohonan secara keseluruhan mengikut budi bicara mutlaknya.
 • Jumlah minimum Penukaran Baki untuk setiap kad kredit adalah RM500 manakala jumlah maksimum tertakluk pada baki runcit yang layak.
 • Pembayaran bulanan Penukaran Baki akan tertera di dalam penyata kad kredit CIMB anda.
 • Pembayaran bulanan Penukaran Baki perlu dibayar secara penuh mengikut tarikh cukup tempoh kad kredit setiap bulan. Caj pembayaran lewat 1% akan dikenakan untuk baki tertunggak pembayaran bulanan Penukaran Baki (tertakluk pada jumlah minimum RM10 atau maksimum RM100). Caj pembiayaan 18% setahun akan dikenakan untuk jumlah tertunggak dan baki tidak dibayar kepada Bank di bawah kemudahan Penukaran Baki.
 • Tiada Bonus Points atau rebat tunai diberikan untuk program ini.