Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Fleksibiliti Kewangan
Fleksibiliti Kewangan

Jadual Pembayaran Balik

 

Jadual di bawah adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.


Tempoh maksimum dan kadar faedah/caj kemudahan perlu dibayar yang ditawarkan kepada pemegang adalah mengikut budi bicara pihak Bank.

Jumlah Penukaran Baki/Penukaran Baki-i pada Bayaran Bulanan 9.80% setahun Bayaran Bulanan
6 Bulan 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 30 Bulan 36 Bulan
RM500

RM87.42

RM45.75

RM31.86

RM24.92

RM20.75

RM17.97

RM1,000

RM174.83

RM91.50

RM63.72

RM49.83

RM41.50

RM35.94

RM3,000

RM524.50

RM274.50

RM191.17

RM149.50

RM124.50

RM107.83

RM5,000

RM874.17

RM457.50

RM318.61

RM249.17

RM207.50

RM179.72

*Kadar faedah/caj kemudahan perlu dibayar sama rata untuk 9.80% setahun adalah bersamaan dengan kadar efektif ("EIR") 16.61% setahun untuk 6 bulan, 17.62% setahun untuk 12 bulan, 17.82% setahun untuk 18 bulan, 17.81% setahun untuk 24 bulan, 17.72% setahun untuk 30 bulan dan 17.58% setahun untuk 36 bulan.

 

EIR adalah ungkapan yang setara dengan kadar faedah rata/caj kemudahan perlu dibayar yang disebutkan di atas menggunakan kompaun dan berdasarkan kadar faedah/caj kemudahan tahunan perlu dibayar.

 

Bagaimana Momohon

Untuk memohon, anda boleh menghantar SMS ke 62666 mengikut tempoh bayaran bulanan yang dikehendaki seperti arahan berikut.

Untuk Penukaran Baki

Tempoh Bayaran Bulanan

Arahan SMS

 6 bulan

SMS:  CBC6<jarak>4 angka terakhir nombor kad kredit

12 bulan

SMS: CBC12<jarak>4 angka terakhir nombor kad kredit

18 bulan

SMS: CBC18<jarak>4 angka terakhir nombor kad kredit

24 bulan

SMS: CBC24<jarak>4 angka terakhir nombor kad kredit

30 bulan

SMS: CBC30<jarak>4 angka terakhir nombor kad kredit

36 bulan

SMS: CBC36<jarak>4 angka terakhir nombor kad kredit

Untuk Penukaran Baki-i

Tempoh Bayaran Bulanan

Arahan SMS

 6 bulan

SMS:  SBC6<jarak>4 angka terakhir nombor kad kredit

12 bulan

SMS: SBC12<jarak>4 angka terakhir nombor kad kredit

18 bulan

SMS: SBC18<jarak>4 angka terakhir nombor kad kredit

24 bulan

SMS: SBC24<jarak>4 angka terakhir nombor kad kredit

30 bulan

SMS: SBC30<jarak>4 angka terakhir nombor kad kredit

36 bulan

SMS: SBC36<jarak>4 angka terakhir nombor kad kredit

Hubungi kami hari ini di 03-2281 7000 (10 pagi hingga 6 petang, Isnin hingga Jumaat*) untuk memohon (untuk Penukaran Baki sahaja)
* Waktu perniagaan tidak termasuk Cuti Umum

Nota Penting

 • CIMB Bank/CIMB Islamic berhak untuk meluluskan Penukaran Baki/Penukaran Baki-i dengan jumlah yang lebih rendah atau menolak permohonan secara keseluruhan mengikut budi bicara mutlaknya.
 • Jumlah minimum Penukaran Baki/Penukaran Baki-i untuk setiap kad kredit adalah RM500 manakala jumlah maksimum tertakluk pada baki runcit yang layak.
 • Pembayaran bulanan Penukaran Baki/Penukaran Baki-i akan tertera di dalam penyata kad kredit CIMB anda.
 • Pembayaran bulanan Penukaran Baki/Penukaran Baki-i perlu dibayar secara penuh mengikut tarikh cukup tempoh kad kredit setiap bulan. Caj pembayaran lewat/caj pampasan (Ta'widh) 1% akan dikenakan untuk baki tertunggak pembayaran bulanan Penukaran Baki/Penukaran Baki-i (tertakluk pada jumlah minimum RM10 atau maksimum RM100). Caj pembiayaan/caj kewangan 18% setahun akan dikenakan untuk jumlah tertunggak dan baki tidak dibayar kepada Bank di bawah kemudahan Penukaran Baki/Penukaran Baki-i.
 • Tiada Mata Bonus atau rebat tunai akan diberikan di bawah program ini.