Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kad Debit Perbankan Internet Berdasarkan Buku Simpanan
Kad Debit
Perbankan Internet
Berdasarkan Buku Simpanan

Kelayakan

 • Individu berumur 50 tahun dan ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan, dengan syarat salah seorang individu berumur 50 tahun ke atas
 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM500
 • Buku Akaun Simpanan
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% p.a.)
Sehingga 1,000 0.10
Sehingga 5,000 0.20
Sehingga 25,000 0.20
Sehingga 50,000 0.70
Sehingga 100,000 1.00
Lebih 100,000 1.50