Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kad Debit Perbankan Internet Berdasarkan Penyata
Kad Debit
Perbankan Internet
Berdasarkan Penyata

Kelayakan

 • Individu berumur 12 tahun dan ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan
 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM250
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Baki Kadar Keuntungan (% p.a.)
RM100,000 pertama 0.10
RM100,000.01 - RM200,000  0.15
RM200,000.01 - RM300,000  0.25
Lebih RM300,000 0.35

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.