Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kad Debit Perbankan Internet Berdasarkan Penyata
Kad Debit
Perbankan Internet
Berdasarkan Penyata

Kelayakan

  • Individu berumur 12 tahun dan ke atas
  • Akaun bersama dibenarkan, dengan syarat individu berumur 18 tahun ke atas
 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

  • Kad pengenalan atau pasport
  • Deposit permulaan minimum RM250

Kadar Keuntungan

Baki Kadar Keuntungan (% p.a.)
RM100,000 pertama 0.10
RM100,000.01 - RM200,000  0.15
RM200,000.01 - RM300,000  0.25
Lebih RM300,000 0.35

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.