Manfaat & Keistimewaan

Kad Debit Perbankan Internet Berdasarkan Penyata
Kad Debit
Perbankan Internet
Berdasarkan Penyata

Kelayakan

  • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
  • Akaun bersama dibenarkan
 
Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 

  • Kad pengenalan atau pasport
  • Deposit permulaan minimum RM250
  • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Faedah

Faedah dikira setiap hari dan dikreditkan setiap bulan.

 

Penyata Akaun Simpanan 

Baki Kadar Faedah (% p.a.)
RM100,000 pertama 0.10
RM100,000.01 - RM200,000  0.15
RM200,000.01 - RM300,000 0.25
Lebih RM300,000 0.35

 

Buku Akaun Simpanan 

Baki Kadar Faedah (% p.a.)
RM100.000 pertama 0.05
RM100,000.01 - RM200,000 0.10
RM200,000.01 - RM300,000 0.15
Lebih RM300,000 0.25

Fi dan Caj

Terma dan Syarat

Nota Penting

Buku Akaun Simpanan telah diberhentikan pengeluarannya oleh pihak bank bermula dari 23 Oktober 2017.