Manfaat & Keistimewaan

Debit PETRONAS Mastercard Kadar Faedah Menarik Perbankan Internet
Debit PETRONAS Mastercard
Kadar Faedah Menarik
Perbankan Internet

Kelayakan

  • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
  • Akaun bersama dibenarkan

 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

  • Kad pengenalan atau pasport
  • Deposit permulaan minimum RM250
  • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Faedah

Faedah dikira setiap hari dan dikreditkan setiap bulan.

Baki (RM)

Kadar  (% p.a.)

Semua baki

0.30