Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Insentif Tunai Bulanan Mesra-eko
Insentif Tunai Bulanan
Mesra-eko

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan

 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM250
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Baki Kadar Keuntungan (% p.a.)
RM50,000 pertama 0.15
RM50,000.01 - RM100,000 0.20
RM100,000.01 - RM200,000 0.40
Lebih RM200,000 1.00

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.

Aktiviti Alam Sekitar Ecosave

Projek Butiran
Penanaman Pokok Bakau (2008 - 2010) Usaha pemuliharaan penanaman pokok bakau di Kuala Gula dengan kerjasama Global Environment Centre.
Green Kitchen Challenge (2012) Projek melibatkan para pelajar membanting tulang di kebun dan di dapur. Ia bertujuan untuk mendidik pelajar tentang cara-cara mudah mengurangkan sisa pepejal dan menekankan manfaat bertahan jangka panjang kepada alam sekitar. Pusat Sumber Alam Sekitar Seberang Perai Tengah dan KDU University College telah memberikan kerjasama, di mana pelajar diberitahu tentang pengetahuan teknikal pengkomposan dan aspek kulinari di dalam pertandingan.
WWF - Projek Pemuliharaan Fraser’s Hill & Ulu Muda (2013) Dengan kerjasama World Wide Fund for Nature (WWF-Malaysia), objektif utama projek ini adalah pemuliharaan dua kawasan - hutan tadahan air penting di Ulu Muda dan Fraser’s Hill - melalui cadangan pembangunan kawasan terpelihara di lokasi-lokasi ini.
REACH – Cameron Highlands (2015) Dengan kerjasama R.E.A.C.H - Regional Environmental Awareness Cameron Highland, objektif utama projek ini adalah mendidik komuniti sekolah tempatan tentang kebersihan sungai dan cara-cara untuk memeliharanya.
Projek Tanah Bencah Setiu (2019-2021) Untuk mempromosikan dan menyokong pengurusan mampan tanah bencah di Setiu, Terengganu.
Program Penjagaan Alam Sekitar (2020-2021) Dengan kerjasama Free Tree Society dan Taman Tugu, untuk mempromosikan dan mendidik masyarakat tentang kelestarian bumi dan kepentingan menjaga alam sekitar. Program pendidikan ini merangkumi perkongsian mengenai alam sekitar, bengkel penanaman pokok dan lawatan berpandu menjejaki Taman Tugu.