Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Jenis-jenis Akaun Simpanan Kad Debit Perbankan Internet
Jenis-jenis Akaun Simpanan
Kad Debit
Perbankan Internet

Kelayakan

 • Warganegara Malaysia dan penduduk tetap sahaja
 • Akaun bersama dibenarkan

 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Kelayakan

 • Kad pengenalan
 • Deposit permulaan minimum RM20
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Baki Kadar Keuntungan (% p.a.)
RM100,000 pertama 0.25
RM100,000.01 - RM200,000 0.30
RM200,000.01 - RM300,000 0.40
Lebih RM300,000 0.50

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.