Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital
“Islamic

Majukan perniagaan anda dengan penyelesaian kewangan Islam kami

Di CIMB Islamic, kami menawarkan rangkaian perkhidmatan dan produk patuh Syariah dan beretika yang komprehensif untuk membantu mengembangkan perniagaan anda.

Penyelesaian Kewangan Islam

Produk dan Perkhidmatan:

Akaun

Buka akaun semasa melalui platform dalam talian kami yang mudah dan mesra pengguna.

Pembiayaan Modal Kerja

Pertingkatkan aliran tunai perniagaan anda dengan pembiayaan modal kerja kami untuk memenuhi keperluan operasi jangka pendek syarikat anda dan memastikan perniagaan anda terus maju ke hadapan.

Pembiayaan Hartanah

Miliki premis perniagaan dan akses kepada modal kerja untuk memajukan perniagaan anda dengan penyelesaian pembiayaan hartanah kami.

Pembiayaan Tenaga Boleh Diperbaharui

Jana tenaga solar untuk menikmati penjimatan dalam bil utiliti perniagaan anda dan berikan kesan positif kepada alam sekitar dengan penyelesaian pembiayaan kami.

Jaminan

Penuhi liabiliti anda dengan jaminan bagi pihak anda, oleh kami.

CIMB BizReady

Penyelesaian semua-dalam-satu yang direka khas untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) bagi membantu perniagaan berkembang maju daripada bantuan kewangan kepada perkongsian strategik.

Pembiayaan Skim Kerajaan / BNM

Produk dan Perkhidmatan:

Pembiayaan Hijau, Sosial & Lestari

Pembiayaan untuk projek dan perniagaan yang membawa manfaat jelas kepada alam sekitar dan/atau masyarakat.

Pembiayaan Berkaitan Kelestarian

Program pembiayaan PKS dengan rebat sehingga 0.50% setahun jika mencapai Sasaran Pencapaian Kelestarian.

Sukuk Hijau, Sosial & Lestari

Pengumpulan modal untuk projek yang membawa kesan positif kepada alam sekitar dan/atau masyarakat.

Sukuk Berkaitan Kelestarian

Pengumpulan modal untuk tujuan am, dengan insentif kewangan untuk pencapaian kelestarian yang lebih baik.

Sukuk Pembiayaan Peralihan

Pembiayaan dan pengumpulan dana untuk beralih kepada operasi rendah karbon dalam sektor yang sukar dikurangkan, selaras dengan matlamat Perjanjian Paris.

FX & Derivatif Berkaitan Kelestarian

Transaksi tukaran asing/berjangka & derivatif dengan hasil yang berkait dengan pencapaian kelestarian pelanggan.

Email kami untuk maklumat lebih lanjut.