Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

              

              

Ciri-ciri & Manfaat

Pembiayaan 100%
Tempoh Fleksibel
Harga Kompetitif

Tujuan

 • Membiayai kos sistem solar PV

Kelayakan

 • Sah untuk semua PKS
 • Pinjaman/ Pembiayaan Hartanah dengan CIMB tidak diperlukan

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.

Dokumen yang Diperlukan untuk Permohonan

Pemilikan Tunggal / Perkongsian

 • Pendaftaran Perniagaan / Surat Ikatan Perkongsian (Perkongsian sahaja) / Borang D Terkini
 • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Tunggal / Rakan Kongsi
 • Akaun Pengurusan 3 tahun terkini
 • Penyata Bank 6 bulan terkini
 • Pulangan Cukai Pendapatan & Resit Cukai 3 tahun terkini
 • Cadangan projek / perjanjian / kontrak untuk memasang sistem solar fotovolta

 

Sdn Bhd

 • Salinan Kad Pengenalan Pengarah & Penjamin
 • Akaun Diaudit & Akaun Pengurusan 3 tahun terkini
 • Penyata Bank 6 bulan terkini
 • Resit Cukai syarikat tahun terkini
 • Cadangan projek / perjanjian / kontrak untuk memasang sistem solar fotovolta

Muat Turun Utama