Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Sebagai salah satu inisiatif Belanjawan 2022 oleh Kerajaan Malaysia, CIMB bakal menawarkan Kemudahan Permodalan Semula Perniagaan (BRF) dan Kemudahan Peralihan Karbon Rendah (LCTF) bagi menyokong perkembangan serta peralihan perniagaan PKS kepada operasi karbon rendah. Kami sedang bekerjasama rapat dengan pelbagai pihak berkepentingan dan rakan niaga untuk menawarkan kemudahan ini kepada anda menjelang bulan April 2022. 

 

Sementara itu, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan mampan kami yang lain, anda boleh merujuk kepada kemudahan SME Renewable Energy Financing/-i kami.

Layari Pembiayaan PKS

{{primaryFilter.title}}