Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Pasaran Wang

Pasukan Pasaran Wang kami menawarkan pelbagai pilihan produk untuk pelabur syarikat dan institusi, serta pendeposit untuk membantu menjana pulangan dari dana mereka.

Short-Term Money Market Deposit (STMMD)

STMMD adalah penempatan dana yang memberikan pelanggan peluang untuk memperolehi faedah dari dana jangka pendek mereka. Pengiraan faedah adalah berdasarkan pengiraan tempoh sebenar / 365 hari.

 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM 250,000 bagi setiap pendeposit.

 

Sila klik di sini untuk Terma & Syarat STMMD.

Instrumen Deposit Boleh Niaga (NID)

Kami juga mengeluarkan NID yang boleh didagang dalam pasaran. Klien boleh menjual NID untuk mendapatkan kecairan.


Tidak dilindungi oleh PIDM.

Pasaran Wang REPO

Perjanjian Belian Semula (REPO) adalah pilihan pelaburan alternatif untuk dana lebihan milik klien. Tempoh REPO terpendek ialah satu hari dan semua dana klien dilindungi daripada keselamatan sandaran.

 

Tidak dilindungi oleh PIDM.

Keselamatan/Kertas Kerja Jangka Pendek

Kami menawarkan harga-harga untuk Bil Bendahara Kerajaan Malaysia, Nota Monetari Bank Negara, Bil Bendahara Islamic dan kertas kerja jangka pendek lain, tertakluk pada ketersediaan kertas kerja dalam Bank dan dalam pasaran.


Hanya Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek (STMMD) dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Deposit Komoditi Murabahah-i

Produk deposit berkonsepkan Komoditi Murabahah di mana pelanggan dibenarkan untuk menetapkan kadar keuntungan tetap bagi MYR atau mata wang asing terlebih dahulu Pelanggan melantik CIMB Islamic sebagai wakeel (ejen) untuk membeli dan menjual komoditi untuk memudahkan transaksi deposit.

 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

 

Sila klik di sini untuk Terma & Syarat CMD-i.

Instrumen Boleh Niaga Islam (INI)

INI meliputi dua instrumen:

1. Sijil Hutang Boleh Niaga Islam (“NIDC”)
Ini adalah produk pelaburan berdasarkan Bai’ Bithaman Ajil (“BBA”) di mana pelabur mendapatkan sijil, membuktikan amaun wang tertentu telah didepositkan dengan bank pengeluar pada kadar keuntungan MYR yang dipersetujui, dan boleh dibayar pada tarikh yang dinyatakan. Sijil ini boleh dicairkan secara mudah untuk meraih wang tunai sebelum tarikh matang.

Tidak dilindungi oleh PIDM.


 

2. Deposit Instrumen Boleh Niaga Islam (INID)
Produk pelaburan berdasarkan Mudharabah di mana pelabur mendapatkan sijil, membuktikan amaun wang tertentu telah didepositkan dengan bank pengeluar pada nisbah perkongsian keuntungan MYR yang dipersetujui, dan boleh dibayar pada tarikh yang dinyatakan. Sijil ini boleh dicairkan secara mudah untuk meraih wang tunai sebelum tarikh matang. Pada tarikh matang, dividen sebenar hendaklah diisytihar berdasarkan kadar pulangan Bank pengeluar.

Tidak dilindungi oleh PIDM.

Wang Kertas Bank Negara-i

Bank Negara Malaysia mengeluarkan satu bentuk keselamatan Islam bertujuan untuk mengurus kecairan dalam pasaran kewangan Islam. Terbitan baru boleh dikeluarkan sama ada berasaskan diskaun atau berkupon, bergantung pada permintaan pelabur.

Undang-undang Perbendaharaan Islam Malaysia

Bank Negara Malaysia mengeluarkan satu bentuk keselamatan Islam bagi pihak Kerajaan Malaysia, berasaskan diskaun.


Hanya Deposit Komoditi Murabahah-i dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.