Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Pakej Asas

Penyelesaian tanpa kos, tanpa ciri tambahan yang tidak diperlukan untuk membolehkan perniagaan kecil menerima bayaran menerusi DuitNow QR. Sesuai bagi Pemilik Tunggal & Perkongsian (dengan 1-2 kedai).

Pakej Lanjutan

Untuk perniagaan kecil yang ingin menerima pembayaran melalui kad kredit, kad debit dan DuitNow QR menerusi terminal mudah alih semua dalam satu. Sesuai bagi Pemilik Tunggal & Perkongsian (dengan 3-5 cawangan).

Pakej Premium

Untuk perniagaan yang ingin meluaskan pilihan penerimaan pembayaran melebihi kad kredit atau debit, seperti pembayaran secara ansuran atau melalui mata bonus. Sesuai bagi Syarikat Sendirian Berhad / Tersenarai Awam (memiliki/mempunyai  lebih daripada 5 cawangan).

e-Dagang

Menyediakan khidmat penerimaan bayaran lancar kepada perniagaan yang menceburi dunia/platform e-Dagang.

P2P DuitNow QR

Nikmati kaedah pembayaran lebih pantas dan selamat untuk perniagaan anda dengan Peer to Peer DuitNow QR.  

CIMB Deals

Luaskan perniagaan anda dengan menyediakan pelbagai tawaran menarik kepada pelanggan CIMB.

Pakej yang disediakan:

DuitNow QR Statik merupakan kod QR di mana pelanggan anda boleh memasukkan nilai bayaran selepas mengimbas kod QR anda. Kod QR ini hanya mengandungi maklumat tentang butiran akaun anda.

 

DuitNow QR ialah piawaian QR Kebangsaan Malaysia yang diasaskan oleh PayNet di bawah Rangkai Kerja Pemindahan Kredit Saling Boleh Kendali (ICTF). 

  Pakej Asas
Kelayakan

Anda mesti mempunyai Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB untuk memohon Penyelesaian Peniaga.

 

Jika anda tidak mempunyai Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB, sila kunjungi mana-mana cawangan kami untuk membuka akaun.

Klik sini untuk maklumat lanjut.

Kesesuaian Sesuai untuk perniagaan yang mempunyai1 hingga 2 cawangan 
Dokumen Diperlukan

1) Borang Permohonan Peniaga

 

2) Pendaftaran Perniagaan (untuk Malaysia Timur, NGO & Persatuan sahaja) 

Kaedah Pembayaran Diterima

Kad Kredit/-i, Akaun Semasa/-i, Akaun Simpanan/-i (CASA/-i) dan e-Wallet

Harga (Kadar Diskaun Peniaga)

CASA dan e-Wallet : 0%

Kad Kredit : 0.35% (Kadar Promosi 0% sehingga 31 Disember 2022)

Had Penerimaan Bayaran Harian

Tiada had
Penjelasan

Untuk transaksi yang dilakukan sebelum jam 8 malam, anda akan menerima bayaran ke dalam Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB dalam hari perniagaan berikutnya.

 

Untuk transaksi yang dilakukan selepas jam 8 malam, anda akan menerima bayaran selepas dua (2) hari perniagaan.

 • Untuk pelanggan dengan aplikasi CIMB Clicks, anda boleh menerima bayaran menerusi P2P QR. Klik di sini untuk maklumat lanjut. 
 • Klik di sini untuk menyemak senarai penuh bank dan e-Dompet DuitNow QR yang turut serta.

Bagaimana untuk memohon?

   

Notis Penting:

Sila baca dan fahami terma dan syarat perkhidmatan sebelum anda membuat keputusan untuk memohon dan jika anda tidak memahami mana-mana terma dan syarat, anda boleh mendapatkan penerangan daripada pihak Bank.

 
Untuk pemohon tanpa BizChannel@CIMB.
 
Langkah 2

Kemukakan Borang Permohonan Peniaga yang lengkap diisi dan dokumen yang diperlukan ke cawangan CIMB berdekatan anda.

Langkah 3

Pemohon yang berjaya akan dimaklumkan melalui surat. 

 
Bagi pemohon dengan BizChannel@CIMB. (*Penandatangan Tunggal atau Salah Satu Penandatangan Sah bagi Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB) 
 
Langkah 2

Orang Yang Diberi Kuasa*, sila hubungi 1300 88 8828 untuk memohon.

Pakej yang disediakan:

Terminal ialah peranti elektronik transaksi Titik Jualan (POS) yang digunakan untuk memproses pembayaran kad dan juga pembayaran QR dinamik di lokasi runcit. Terminal menerima kad kredit, kad debit dan QR dinamik.

 

DuitNow QR dinamik ialah kod QR di mana pelanggan anda tidak perlu memasukkan jumlah bayaran untuk menyempurnakan pembayaran. Satu kod QR unik dihasilkan menerusi Terminal dengan butiran akaun anda dan jumlah bayaran bagi setiap transaksi.

  Pakej Lanjutan
Kelayakan

Anda mesti mempunyai Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB untuk memohon Penyelesaian Peniaga.

 

Jika anda tidak mempunyai Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB, sila kunjungi mana-mana cawangan kami untuk membuka akaun.

Klik sini untuk maklumat lanjut.

Kesesuaian Sesuai untuk perniagaan yang mempunyai 3 hingga 5 cawangan
Dokumen Diperlukan

1) Borang Permohonan Peniaga

 

2) Pendaftaran Perniagaan (untuk Malaysia Timur, NGO dan Persatuan sahaja) 

Penerimaan Kad Terminal Mastercard, Visa dan MyDebit

Kaedah Pembayaran Diterima

Kad Kredit/-i, Akaun Semasa/-i, Akaun Simpanan/-i (CASA/-i) dan e-Dompet

Had Penerimaan Bayaran Harian

Tiada had
Penjelasan

Dana yang dikutip akan dikreditkan ke dalam Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB anda:

- Penerimaan Kad Terminal: Hari perniagaan berikut

- Penerimaan QR Dinamik: Untuk transaksi yang dilakukan sebelum jam 8 malam, anda akan menerima bayaran ke dalam Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB dalam hari perniagaan berikutnya.

 

Untuk transaksi yang dilakukan selepas jam 8 malam, anda akan menerima bayaran selepas dua (2) hari perniagaan.

Harga

Jenis Transaksi Dengan-Kami*
Selain-Kami*
Fi Terminal Sewa Terminal RM50 sebulan

QR Dinamik

DuitNow QR - Kad Kredit, CASA atau

e-Dompet

0.35%
Touch 'n Go 0.80%
Alipay 1.00%
Skim Kad Mastercard/Visa (Tempatan) 1.00% 1.10%
MyDebit (Tempatan) 0.40% 0.45%
Mastercard/Visa (Antarabangsa) 2.00%
 • Dengan-Kami : Transaksi dengan akaun/kad CIMB
 • Selain-Kami : Transaksi dengan kad / akaun / e-Dompet lain

Bagaimana untuk memohon? 

   

Notis Penting:

Sila baca dan fahami terma dan syarat perkhidmatan sebelum anda membuat keputusan untuk memohon dan jika anda tidak memahami mana-mana terma dan syarat, anda boleh mendapatkan penerangan daripada pihak Bank. 

   

Langkah 2

Kemukakan Borang Permohonan Peniaga yang lengkap diisi dan dokumen yang diperlukan ke cawangan CIMB berdekatan anda. 

Langkah 3

Pemohon yang berjaya akan dimaklumkan melalui surat. 

Pakej yang disediakan:

  Pakej Premium
Kelayakan

Anda mesti mempunyai Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB untuk memohon Penyelesaian Peniaga.

 

Jika anda tidak mempunyai Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB, sila kunjungi mana-mana cawangan kami untuk membuka akaun.

Klik di sini untuk maklumat lanjut.

Kesesuaian Sesuai untuk perniagaan yang mempunyai lebih daripada 5 cawangan
Dokumen Diperlukan

1) Borang Permohonan Peniaga

 

2) Pendaftaran Perniagaan (untuk Malaysia Timur, NGO & Persatuan sahaja)

Penerimaan Kad Terminal Mastercard, Visa, MyDebit, UnionPay International dan JCB

Kaedah Penerimaan Bayaran

Kad Kredit/-i, Akaun Semasa/-i, Akaun Simpanan/-i (CASA/-i) dan e-Dompet

Had Penerimaan Bayaran Harian

Tiada had
Penjelasan

Dana yang dikutip akan dikreditkan ke dalam Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB anda:

- Penerimaan Kad Terminal: Hari perniagaan berikut

- Penerimaan QR Dinamik: Untuk transaksi yang dilakukan sebelum jam 8 malam, anda akan menerima bayaran ke dalam Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB dalam hari perniagaan berikutnya.

 

Untuk transaksi yang dilakukan selepas jam 8 malam, anda akan menerima bayaran selepas dua (2) hari perniagaan.

Harga

Jenis Transaksi Dengan-Kami*
Selain-Kami*
 Fi Terminal Sewa Terminal* RM50 sebulan
Fi Aplikasi Tap n Pay  RM10 sebulan
Plug n Pay (Pasang & Bayar) Tersendiri 3G (belian terus) RM650
Bluetooth Plug n Pay (pembelian terus) RM550

QR Dinamik

DuitNow QR – Kad Kredit, CASA atau e-Dompet 0.35%
Touch 'n Go 0.80%
Alipay 1.00%
Skim Kad Mastercard/Visa (Tempatan) 1.00% 1.10%
MyDebit (Tempatan) 0.40% 0.45%
Mastercard/Visa/ UnionPay International/ JCB (Antarabangsa) 2.00%
UnionPay International (Kredit Tempatan) 1.20%
UnionPay International (Debit Tempatan) 0.80%
Pelan Ansuran 6 bulan 2.50%
12 bulan 3.50%
Mata Bonus Dengan-kami 1.00%
 • Dengan-Kami : Transaksi dengan kad / akaun CIMB
 • Selain-Kami: Transaksi dengan kad/ akaun/ e-Dompet lain
 • Sewa Terminal : Dikecualikan dengan baki akhir bulan minimum RM50,000 dan dengan minimum lima (5) akaun transaksi kakitangan bersama CIMB@Work (sah sehingga 31 Disember 2022). Untuk Terma dan Syarat penuh, klik di sini.

 

Terminal ialah peranti elektronik transaksi titik jualan (POS)  yang digunakan untuk memproses pembayaran kad dan juga pembayaran QR dinamik di lokasi runcit. Terminal ini menerima kad kredit, kad debit dan dinamik QR.

 

Duitnow QR Dinamik ialah kod QR di mana pelanggan tidak perlu memasukkan nilai untuk menyempurnakan transaksi. Satu kod QR unik dihasilkan sama ada menerusi Terminal yang mengandungi butiran akaun dan jumlah bayaran anda untuk setiap transaksi.

Ciri & Manfaat

Bagaimana Kod QR Dinamik berfungsi pada Terminal?

 

CIMB Tap n Pay ialah penyelesaian pembayaran yang selamat yang membolehkan anda menerima dan menguruskan pembayaran elektronik pada telefon pintar Android yang menyokong penggunaan NFC dan menerima pembayaran tanpa sentuh atau berasaskan lambaian (wave).

Ciri & Manfaat

Bagaimana Kod QR Dinamik berfungsi pada Aplikasi Tap n Pay?

 

CIMB Plug n Pay ialah peranti pembayaran mudah alih dengan keupayaan QR dinamik yang membolehkan anda menerima dan menguruskan bayaran elektronik menerusi portal peniaga CIMB Plug n Pay.

Ciri & Manfaat

Bagaimana Kod QR Dinamik berfungsi pada Plug n Pay?

Bagaimana untuk memohon? 

   

Notis Penting:

Sila baca dan fahami terma dan syarat perkhidmatan sebelum anda membuat keputusan untuk memohon dan jika anda tidak faham terma dan syarat, anda boleh mendapatkan penerangan daripada pihak Bank. 

   

Langkah 2

Kemukakan Borang Permohonan Peniaga yang lengkap diisi dan dokumen yang diperlukan ke cawangan CIMB terdekat. 

Langkah 3

Pemohon yang berjaya akan dimaklumkan melalui surat. 

Pakej yang disediakan:

Sesuai bagi perniagaan yang menceburi bidang/platform e-Dagang.

  Pautan Pembayaran
Kelayakan

Anda mesti mempunyai Akaun Semasa Perniagaan-i CIMB untuk memohon Penyelesaian Peniaga.

 

Jika anda tidak mempunyai Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB, sila kunjungi mana-mana cawangan kami untuk membuka akaun. Klik sini untuk maklumat lanjut.

Kesesuaian

Untuk perniagaan yang tidak mempunyai laman web tersendiri.
Butiran Produk Mencipta pautan pembayaran (payment link) untuk menerima bayaran Mastercard dan Visa tanpa perlu penyepaduan sistem.
Dokumen Diperlukan

Borang Permohonan Peniaga

Kaedah Pembayaran Diterima

Skim Kad (Mastercard & Visa sahaja)

Harga (Kadar Diskaun Peniaga)

Dengan-kami : 1.00%

Selain-kami : 1.10%

  Rakan e-Dagang CIMB 
Kelayakan

Anda mesti mempunyai Akaun Semasa Perniagaan-i CIMB untuk memohon Penyelesaian Peniaga.

 

Jika anda tidak mempunyai Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB, sila kunjungi mana-mana cawangan kami untuk membuka akaun. Klik sini untuk maklumat lanjut.

Kesesuaian

Untuk perniagaan yang sudah mempunyai laman web tetapi tanpa gerbang pembayaran.
Butiran Produk

- Penyelesaian pembayaran semua dalam satu yang menerima kad, e-Dompet & bayaran dalam talian.

- Boleh menukarkan pembayaran menjadi pelan ansuran dan bayaran berulang. 

Dokumen Diperlukan

1) Borang Permohonan Peniaga

 

2) Penyata Bank Terkini

- Satu halaman yang menunjukkan nama bank, nama & nombor akaun bank penerima.

 

3) Dokumen berkaitan Laman Web Peniaga:

- Gedung dalam talian menunjukkan produk / perkhidmatan yang disebut harga dalam MYR 

- Laman web yang menunjukkan bahagian 'Mengenai Kami' dan 'Hubungi Kami' (cth nama syarikat, alamat syarikat, no hubungan & e-mel)

- Dasar pengembalian / pulangan wang

- Dasar penghantaran

- Dasar privasi

 

4) Invois Domain

- Menunjukkan pemilikan domain/URL laman web 

Kaedah Pembayaran Diterima Skim Kad, e-Dompet, Perbankan Dalam Talian
Harga (Kadar Diskaun Peniaga)

Domestik : 1.50% - 1.80%

Antarabangsa : 2.80% - 3.00%

  Hubungan Terus ke CIMB
Kelayakan

Anda mesti mempunyai Akaun Semasa Perniagaan-i CIMB untuk memohon Penyelesaian Peniaga.

 

Jika anda tidak mempunyai Akaun Semasa/-i Perniagaan CIMB, sila kunjungi mana-mana cawangan kami untuk membuka akaun. Klik sini untuk maklumat lanjut.

Kesesuaian

Untuk perniagaan yang sudah ada laman web dan mempunyai gerbang pembayaran.
Butiran Produk

- Penyelesaian pembayaran semua dalam satu yang menerima kad, e-Dompet & bayaran dalam talian 

- Boleh menukarkan pembayaran menjadi pelan ansuran dan bayaran berulang. 

Dokumen Diperlukan

1) Borang Permohonan Peniaga

 

2) Penyata Bank terkini

- Satu halaman yang menunjukkan nama bank, nama & nombor akaun bank penerima.

 

3) Dokumen berkaitan Laman Web Peniaga:

- Gedung dalam talian menunjukkan produk / perkhidmatan yang disebut harga dalam MYR

- Laman web yang menunjukkan bahagian 'Mengenai Kami' dan 'Hubungi Kami' (cth nama syarikat, alamat syarikat, no. hubungan & e-mel)

- Dasar pemulangan / bayaran balik

- Dasar penghantaran

- Dasar privasi

 

4) Invois Domain

- Menunjukkan pemilikan domain / URL laman web

Kaedah Pembayaran Diterima Skim Kad, FPX & JomPAY
Harga (Kadar Diskaun Peniaga) Mengikut kes

Ciri & Manfaat

Bagaimana untuk memohon? 

   

Notis Penting:

Sila baca dan fahami terma dan syarat perkhidmatan sebelum anda membuat keputusan untuk memohon dan jika anda tidak memahami mana-mana terma dan syarat, anda boleh mendapatkan penerangan daripada pihak Bank. 

   

Langkah 2

Kemukakan Borang Permohonan Peniaga dan dokumen yang diperlukan ke cawangan CIMB yang terdekat.

Langkah 3

Pemohon yang berjaya akan dimaklumkan melalui surat.

Rakan Niaga PKS 

Di CIMB Bank, kami menawarkan pelbagai pilihan penyelesaian perniagaan untuk terus memajukan perniagaan anda. Tidak kira apa keperluan perniagaan anda, mula manfaatkan potensi sebenarnya dengan bantuan rakan-rakan strategik kami. 

Pakej yang disediakan:

Kesesuaian:

Individu & PKS Mikro dengan Aplikasi CIMB Clicks 

 

 • Terima bayaran daripada pelanggan secara terus menggunakan aplikasi perbankan dan e-Wallet lain di Malaysia.
 • Hanya kongsi kod QR anda dan tidak perlu memberikan nombor akaun perbankan anda. 

Manfaat: