Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Margin Pembiayaan
Amaun Pembiayaan Besar
Pilihan Kemudahan Yang Luas
Pakej Menarik

Tujuan

 • Pembiayaan pembelian hartanah
 • Pembiayaan semula hartanah sedia ada
 • Modal kerja

Kelayakan

 • Sah untuk PKS
 • Hartanah terlibat termasuk bangunan komersial, perindustrian & kediaman dan tanah kosong.
Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.

Dokumen yang Diperlukan untuk Permohonan

Pemilikan Tunggal / Perkongsian / Perkongsian Liabiliti Terhad

 • Pendaftaran Perniagaan / Surat Ikatan Perkongsian (Perkongsian sahaja) / Borang A / D / E terkini
 • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Tunggal / Rakan Kongsi
 • Akaun Pengurusan 3 tahun terkini
 • Penyata Bank 6 bulan terkini
 • Pulangan Cukai Pendapatan 3 tahun terkini (Borang B / Borang P / Borang PT)
 • Bukti dokumen pembelian / Salinan hak milik / SPA / Surat Tawaran bagi pinjaman/pembiayaan sedia ada

 

Sdn Bhd

 • Salinan Kad Pengenalan (Malaysia) atau Pasport (Bukan Malaysia)
 • Akaun Diaudit & Akaun Pengurusan 3 tahun terkini
 • Penyata Bank 6 bulan terkini
 • Bukti dokumen pembelian / Salinan hak milik / SPA / Surat Tawaran bagi pinjaman/pembiayaan sedia ada

Muat Turun Utama