Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Ciri-ciri & Manfaat

Margin Pembiayaan
Amaun Pembiayaan
Pilihan Kemudahan Yang Luas

Tujuan

 • Pembiayaan pembelian hartanah
 • Pembiayaan semula hartanah sedia ada
 • Modal kerja

Kelayakan

 • Sah untuk PKS
 • Hartanah terlibat termasuk bangunan komersial, perindustrian & kediaman dan tanah kosong.
Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.

Dokumen yang Diperlukan untuk Permohonan

Pemilikan Tunggal / Perkongsian

 • Pendaftaran Perniagaan / Surat Ikatan Perkongsian (Perkongsian sahaja) / Borang D Terkini
 • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Tunggal / Rakan Kongsi
 • Akaun Pengurusan 3 tahun terkini
 • Penyata Bank 6 bulan terkini
 • Pulangan Cukai Pendapatan 3 tahun terkini
 • Bukti dokumen pembelian / salinan hak milik / SPA
   

Sdn Bhd

 • Salinan Kad Pengenalan Pengarah & Penjamin
 • Akaun Diaudit & Akaun Pengurusan 3 tahun terkini
 • Penyata Bank 6 bulan terkini
 • Bukti dokumen pembelian / salinan hak milik / SPA

Muat Turun Utama