Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Ciri-ciri & Manfaat

Tiada Cagaran Diperlukan
Amaun Pembiayaan
Permohonan Mudah

Tujuan

  • Modal kerja

Kelayakan

  • Sah untuk PKS dimiliki oleh warganegara Malaysia
  • Sudah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.

Dokumen yang Diperlukan untuk Permohonan

Pemilikan Tunggal / Perkongsian

  • Pendaftaran Perniagaan / Surat Ikatan Perkongsian (Perkongsian sahaja) / Borang D Terkini
  • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Tunggal / Rakan Kongsi
  • Akaun Pengurusan 3 tahun terkini
  • Penyata Bank 6 bulan terkini
  • Pulangan Cukai Pendapatan & Resit Cukai 3 tahun terkini

 

Sdn Bhd

  • Salinan Kad Pengenalan Pengarah & Penjamin
  • Akaun Diaudit & Akaun Pengurusan 3 tahun terkini
  • Penyata Bank 6 bulan terkini
  • Resit Cukai syarikat tahun terkini