Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

MyKNP adalah perkhidmatan rasmi oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dengan kerjasama Perbadanan Jaminan Kredit (CGC) dan Agensi Kaunseling & Pengurusan Kredit (AKPK) bagi menyediakan nasihat dan cadangan kewangan kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang tidak berjaya mendapatkan pembiayaan.

 

Ini bertujuan untuk membantu PKS untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan pembiayaan mereka dan meningkatkan kelayakan mereka untuk pembiayaan masa depan.

 

Klik pada infografik berikut untuk memahami lebih lanjut mengenai perkhidmatan ini.

Infografik

 

Perkhidmatan Nasihat Pembiayaan MyKNP@CGC (ENG) >

Perkhidmatan Nasihat Pembiayaan MyKNP@CGC (BM) >

 

Anda juga boleh menghubungi Institusi / Agensi Pembangunan PKS lain atau Penyedia Kewangan Alternatif untuk bantuan lanjut.