Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

MyKNP adalah perkhidmatan rasmi oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dengan kerjasama Perbadanan Jaminan Kredit (CGC) dan Agensi Kaunseling & Pengurusan Kredit (AKPK) bagi menyediakan nasihat dan cadangan kewangan kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang tidak berjaya mendapatkan pembiayaan.

 

Ini bertujuan untuk membantu PKS untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan pembiayaan mereka dan meningkatkan kelayakan mereka untuk pembiayaan masa depan.

 

Klik pada infografik berikut untuk memahami lebih lanjut mengenai perkhidmatan ini.

Infografik

 

Perkhidmatan Nasihat Pembiayaan MyKNP@CGC (ENG) >

Perkhidmatan Nasihat Pembiayaan MyKNP@CGC (BM) >

 

Anda juga boleh menghubungi Institusi / Agensi Pembangunan PKS lain atau Penyedia Kewangan Alternatif untuk bantuan lanjut.