Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Jaminan Kerajaan
Kadar Pembiayaan Menarik
Amaun Pembiayaan Besar
Tempoh Fleksibel
Pelbagai Kemudahan Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

 • Sah untuk PKS dalam semua sektor dengan saham sekurang-kurangnya 51% dipegang dan dikawal oleh warganegara Malaysia
 • PKS mesti berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956; atau Akta Syarikat 1965 atau 2016; atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012; atau penguatkuasa tempatan dan pejabat daerah Sabah dan Sarawak; atau badan berkanun yang menyediakan perkhidmatan profesional
 • Kemudahan ini terbuka kepada PKS yang berdaya maju dalam subsektor pembuatan dan perkhidmatan yang dikenal pasti dengan skor Aspirasi Pelaburan Nasional (NIA) yang tinggi atau terlibat dalam menyediakan penyelesaian teknologi (Senarai tidak lengkap dan FIs dibenarkan untuk mencadangkan teknologi yang berkaitan di bawah Teknologi Hijau, Teknologi Digital dan 4IR serta Bioteknologi) atau PKS sedia ada yang mengambil bahagian dalam program utama Kerajaan untuk membangunkan teknologi penting seperti yang dikenal pasti dalam rangka tindakan negara
 • Kemudahan ini hanya boleh digunakan untuk modal kerja dan/atau perbelanjaan modal untuk kemudahan baru dan tambahan dan tidak boleh digunakan untuk pembiayaan semula kemudahan sedia ada yang diberikan oleh CIMB Islamic Bank Berhad atau lain-lain bank
 • Tersedia sehingga peruntukan skim digunakan sepenuhnya

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.