Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Jaminan Kerajaan
Kadar Pembiayaan Menarik
Amaun Pembiayaan Besar
Tempoh Fleksibel
Pelbagai Kemudahan Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

 • Sah untuk PKS dalam semua sektor dengan saham sekurang-kurangnya 51% dipegang dan dikawal oleh warganegara Malaysia
 • PKS mesti berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956; atau Akta Syarikat 1965 atau 2016; atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012; atau penguatkuasa tempatan dan pejabat daerah Sabah dan Sarawak; atau badan berkanun yang menyediakan perkhidmatan profesional
 • Kemudahan ini terbuka kepada PKS dalam semua sektor yang sedang berusaha untuk mengubah operasi mereka menjadi amalan yang lebih mampan dan rendah karbon
 • Kemudahan ini hanya boleh digunakan untuk modal kerja dan / atau perbelanjaan modal untuk memulakan atau memudahkan peralihan kepada operasi karbon rendah dan mampan
 • Mengemukakan bukti dokumentari atau apa-apa dokumen lain yang boleh diterima oleh pihak Bank yang menunjukkan antara lain, aktiviti peralihan karbon rendah, perbelanjaan yang berkaitan (jika ada), dan faedah sebelum/selepas termasuk tetapi tidak terhad kepada penjanaan elektrik suria, prestasi kecekapan tenaga, penggunaan air / bahan api, pensijilan berkaitan kemampanan, dasar berkaitan kemampanan dan bahan mampan untuk tujuan melaporkan LCTF kepada BNM
 • Tersedia sehingga peruntukan had skim sebanyak RM2 bilion digunakan sepenuhnya

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.