Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Perlindungan & Manfaat Mudah Pelan & Pendaftaran
Perlindungan & Manfaat
Mudah
Pelan & Pendaftaran
Perlindungan
Insurans Secure Home
Insurans Kediaman yang lain
Perlindungan Semua Risiko Ya Kebanyakan perlindungan terhad
Kecurian
Perlindungan penuh untuk semua jenis kecurian Pecah masuk dan keluar secara paksa dan ganas sahaja
Kemalangan Semua isi kandungan rumah Isi kandungan rumah yang terhad
Deklarasi Isi Kandungan Tidak perlu Diperlukan bersama resit
Pendaftaran Atas Talian
Ya. Hanya beberapa minit sahaja Proses pendaftaran dan kelulusan yang lama
Penalti Kerana Kurang Diinsuranskan* Tiada penalti. Tuntutan sehingga jumlah diinsuranskan Jumlah tuntutan berkurang mengikut kadar dan kurang dari jumlah diinsuranskan

*Nilai isi kandungan rumah yang sebenar lebih tinggi dari jumlah yang diinsuranskan

Manfaat & Jadual Premium:

Manfaat & Jadual Premium Jumlah Diinsuranskan
(RM)
Pelan A Pelan B Pelan C
Perlindungan untuk semua isi kandungan rumah 15,000 32,000 60,000
Had setiap barang 1,500 3,000 5,000
Jumlah tahunan premium perlu dibayar 134.20 269.20 490.60

Nota:

  1. Jumlah tahunan premium perlu dibayar seperti diatas adalah termasuk Premium Tahunan, RM10 Duti Setem, 6% Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) dan 15% komisen kepada pengantara insurans.
  2. Lebihan RM100 dimana penginsurans perlu menangung sekiranya berlaku kejadian kehilangan dan kerosakkan disebabkan kemalangan sahaja. 
  3. Tempoh perlindungan adalah selama satu (1) tahun. Anda perlu memperbaharui polisi insurans setiap tahun.

Kelayakan

Warganegara Malaysia, Pemastautin Tetap, Pemegang Pas Perkerjaan /  Pemegang Permit Kerja.
Pemilik kediaman dan/atau Penyewa.
18 tahun dan ke atas.

Nota Penting

Dengan menekan butang ‘Dapatkan Sebut Harga Atas Talian’, sila ambil perhatian bahawa anda akan meninggalkan laman web pihak bank dan memasuki laman web Berjaya Sompo Insurance Berhad (“Berjaya Sompo”).

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau menghadapi sebarang kesulitan dengan laman web Berjaya Sompo, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Berjaya Sompo Insurance Berhad di +603 2170 7300 dari 8.30 pagi sehingga 5 petang (Isnin hingga Jumaat) atau emel ke customer@bsompo.com.my

Ditaja jamin oleh Berjaya Sompo Insurance Berhad (No. Pendaftaran 198001008821 (62605-U))

Berjaya Sompo Insurance Berhad (BSIB) adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang diinsuranskan di bawah polisi insurans ditawarkan oleh BSIB adalah dilindungi daripada kerugian sebahagian atau keseluruhan manfaat insurans oleh PIDM, sekiranya berlaku kegagalan ahli syarikat insurans. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop liputan, sila dapatkan brosur maklumat PIDM daripada BSIB, atau layari laman web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266

Penafian


Deskripsi ciri-ciri dan manfaat dilampirkan pada produk insurans ini bukan kontrak insurans dan hanyalah ringkasan produk insurans bagi tujuan rujukan. Terma dan syarat lengkap produk insurans terkandung di dalam Dokumen Polisi Berjaya Sompo Insurance Berhad (No. Pendaftaran 198001008821 (62605-U)), Syarikat Insurans.

CIMB Bank Berhad (“Bank”) tidak bertanggungjawab, bersetuju atau memegang liabiliti untuk produk insurans dan perkhidmatan yang diberikan oleh Syarikat Insurans.

Pihak Bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk insurans ini.

Produk insurans ini adalah hak milik Berjaya Sompo Insurance Berhad dan bukan produk kepunyaan pihak Bank. Bermaksud produk insurans ini tiada jaminan oleh pihak Bank, syarikat subsidiari atau ahli gabungan dan Syarikat Insurans perlu sepenuhnya bertanggungjawab, bersetuju dan memegang liabiliti untuk produk insurans ini.

Tertakluk pada Terma dan Syarat.