Bolehkah saya berhenti melanggani perkhidmatan ini?

Untuk berhenti melanggani Quick Payment, sila laraskan had Quick Payment anda kepada RM0 melalui Settings > Quick Payment