Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bilakah saya boleh melihat pegangan unit yang dikemas kini, selepas pengisytiharan pembahagian unit di dalam CIMB Clicks?

Anda boleh melihat pegangan unit yang dikemas kini anda di dalam CIMB Clicks dalam tempoh 10 hari perniagaan selepas latihan pembahagian unit.