Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Berapakah had asal?

Jenis Transaksi Had Asal Transaksi
Normal Pilihan Utama Belia
Pemindahan Akaun Sendiri Tiada Had Tiada Had Tiada Had Tiada Had
Pemindahan Dana Pihak Ketiga, GIRO Antara Bank dan Pemindahan Segera (Had Gabungan) RM5,000 RM5,000 RM5,000 RM300
Pembayaran Bil melalui Akaun Deposit RM30,000 RM60,000 RM30,000 -
Pembayaran Bil melalui Kad Kredit RM30,000 RM60,000 RM30,000 -
Kiriman Wang (Had Gabungan SpeedSend, Pindahan Telegrafik Asing dan MoneyGram) RM10,000 RM10,000 RM10,000 -
Perkhidmatan Tambah Nilai Prabayar RM500 RM500 RM500 RM100