Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah perbezaan antara Quick Payment dan Transfer/Pay Bills?

Transfer/Pay Bills adalah fungsi pelbagai yang boleh diakses melalui Laman Utama kami. Quick Payment pula membolehkan anda melakukan pelbagai transaksi-transaksi ini sehingga RM250 menggunakan hanya cap jari/FaceID anda. Lebih khusus lagi -

 

  • Pay Bills membolehkan anda membayar bil melalui Aplikasi CIMB Clicks

  • Transaksi Transfer membenarkan pemindahan wang di antara akaun sendiri atau ke akaun pihak ketiga dalam bank yang sama atau bank lain dangan memasukkan nombor akaun bank.

  • Quick Payment dihadkan pada RM250 bagi setiap transaksi untuk transaksi seperti Pindahan Dana, DuitNow, Pembayaran Bil, JomPay & transaksi tambah nilai prabayar. Untuk transaksi melebihi RM250, anda tetap perlu memasukkan kata laluan anda.