Bagaimana untuk menguruskan had saya?

Anda boleh menguruskan Had Quick Payment anda melalui Settings > Quick Payment