Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Pulangan Lebih Tinggi
Stabil dan Berisiko Rendah
Manfaat Tambahan

Kelayakan

Sah untuk semua perusahaan dan syarikat perniagaan

Syarat 

Pelaburan minimum sebanyak RM3,000 untuk semua jenis entiti tidak termasuk kelab, persatuan atau pertubuhan di mana pelaburan minimum sebanyak RM1,000 diperlukan.

Bagaimana Memohon?

Langkah 1 :

Tekan butang Mohon dibawah dan lengkapkan borang permohonan online.

 

Langkah 2 :

Lengkapkan Borang Penilaian Kesesuaian (ISAF)*.

 

Langkah 3 :

Kunjungi cawangan pilihan anda bersama dengan dokumen sokongan anda dan borang ISAF.

Kadar Keuntungan

Keuntungan adalah berdasarkan prinsip Shariah Wakil (Wakalah bi al-isithmar). Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kadar pulangan, klik di sini.

Fi dan Caj

Jenis-jenis Caj Caj
Pengeluaran Semula/Cetakan Semula Penyata untuk DIA-i bagi sebarang tempoh RM 2.00 (setiap halaman)

Nota Penting

PENAFIAN PENTING

INI IALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT DENGAN PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

 

AMARAN

PULANGAN AKAUN PELABURAN INI AKAN DIPENGARUHI OLEH PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN.

JUMLAH PELABURAN POKOK DAN PULANGAN DARI PELABURAN TIDAK DIJAMIN DAN PEMEGANG AKAUN MENANGGUNG RISIKO UNTUK TIDAK MEMPEROLEHI SEBARANG PULANGAN.

SEKIRANYA PELABURAN DITEBUS LEBIH AWAL, PEMEGANG AKAUN BERKEMUNGKINAN MENGALAMI KERUGIAN PADA SEBAHAGIAN ATAU KESELURUHAN JUMLAH PELABURAN POKOK YANG TELAH DILABURKAN.

AKAUN PELABURAN INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (“PIDM”).

 

*INVESTMENT SUITABILITY ASSESMENT FORM (ISAF)

SILA PASTIKAN BORANG INVESTMENT SUITABILITY ASSESMENT FORM (ISAF) DILENGKAPI DAN DI TANDA TANGANI SEBELUM PERMOHONAN. KEPERLUAN UNTUK MELENGKAPKAN BORANG ISAF ADALAH KEPERLUAN YANG DITETAPKAN OLEH BANK NEGARA MALAYSIA BAGI PERMOHONAN PRODUK AKUAN PELABURAN