Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i): Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) dan Kadar Keuntungan Indikatif bagi Akaun Baru/Diperbaharui

Tarikh Berkuat Kuasa: 15 November 2022

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) kepada Pemegang Akaun 50% atau lebih
Pelaburan Minima RM1,000
Tempoh (Bulan) Commercial & SME Corporate & FIG
Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.) Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.)
1 2.50 2.55
3 2.70 2.75
6 2.80 2.85
9 2.80 2.85
12 2.85 2.90

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke masa.

Nota: Prestasi pelaburan masa lalu bukan petunjuk bagi prestasi masa hadapan.

Akaun Pelaburan Harian-i (DIA-i) : Kadar Keuntungan Indikatif Bagi Akaun Baru

         SBU                    
Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.)

Corporate Banking & Financial Institution Group

 0.15

 

 

 

Commercial Banking

SME Banking

SME Banking (includes SPP)

Baki Purata (RM) Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.)
0 to 500k -
>500K to 1 mil 0.05
> 1 mil 0.15

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke masa.

Nota: Prestasi pelaburan masa lalu bukan petunjuk bagi prestasi masa hadapan.