Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i): Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) dan Kadar Keuntungan Indikatif bagi Akaun Baru/Diperbaharui

Tarikh Berkuat Kuasa: 18 May 2023

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) kepada Pemegang Akaun 50% atau lebih
Pelaburan Minima RM1,000
Tempoh (Bulan) Commercial & SME Corporate & FIG
Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.) Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.)
1 2.75 2.55
3 2.95 2.75
6 3.05 2.85
9 3.05 2.85
12 3.10 2.90

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke masa.

Nota: Prestasi pelaburan masa lalu bukan petunjuk bagi prestasi masa hadapan.

Akaun Pelaburan Harian-i (DIA-i) : Kadar Keuntungan Indikatif Bagi Akaun Baru

         SBU                    
Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.)

Corporate Banking & Financial Institution Group

 0.15

 

 

 

Commercial Banking

SME Banking

SME Banking (includes SPP)

Baki Purata (RM) Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.)
0 to 500k -
>500K to 1 mil 0.05
> 1 mil 0.15

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke masa.

Nota: Prestasi pelaburan masa lalu bukan petunjuk bagi prestasi masa hadapan.

SME Biz Property Financing-i x Akaun Pelaburan Harian-i (DIA-i) : Kadar Keuntungan Indikatif Bagi Akaun Baru

Hanya terpakai kepada berikut BPF-i x DIA-i Bundling Packages:

         SBU                    
Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.)
Baki Deposit Harian Dikekalkan (RM) Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.)
 SME Banking 0 to 500k 1.65
>500k 2.65

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke masa.

Nota: Prestasi pelaburan masa lalu bukan petunjuk bagi prestasi masa hadapan.

Kempen Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i) Lestari

 

Tempoh Kempen: 08 Mac 2024 - 07 Jun 2024

         SBU                    
Tempoh (Bulan) Kadar Keuntungan Indikatif Kempen (%p.a.)

 Commercial Banking

SME Banking

SME Banking (includes SPP)

6 3.85
12 3.80