Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i): Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) dan Kadar Keuntungan Indikatif bagi Akaun Baru/Diperbaharui

Tarikh Berkuat Kuasa: 18 Mei 2022

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) kepada Pemegang Akaun 50% atau lebih
Pelaburan Minima RM1,000
Tempoh (Bulan) Commercial & SME Corporate & FIG
Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.) Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.)
1 1.75 1.55
3 1.95 1.75
6 2.05 1.85
9 2.05 1.85
12 2.10 1.90

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke masa.

Nota: Prestasi pelaburan masa lalu bukan petunjuk bagi prestasi masa hadapan.

Akaun Pelaburan Harian-i (DIA-i) : Kadar Keuntungan Indikatif Bagi Akaun Baru

         SBU                    
Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.)

Corporate Banking & Financial Institution Group

 0.15

 

 

 

Commercial Banking

SME Banking

SME Banking (includes SPP)

Baki Purata (RM) Kadar Keuntungan Indikatif (%p.a.)
0 to 500k -
>500K to 1 mil 0.05
> 1 mil 0.15

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke masa.

Nota: Prestasi pelaburan masa lalu bukan petunjuk bagi prestasi masa hadapan.

Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i): Kadar Pulangan Sebenar bagi Akaun Sedia Ada

Kali Terakhir Dikemas Kini: 30 September 2021

 

Tanpa Promosi

Tanpa Promosi

Tempoh (Bulan)

3
6
Kadar Pulangan kepada Pemegang Akaun 1.80% 1.80%

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) 

(Pemegang Akaun : Bank)

50 : 50 50 : 50
Tarikh Berkuat Kuasa 1 Ogos - 31 Ogos 2021 1 Ogos - 31 Ogos 2021

Nota: Prestasi pelaburan masa lalu bukan petunjuk bagi prestasi masa hadapan.