Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i): Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) dan Kadar Keuntungan Indikatif bagi Akaun Baru/Diperbaharui

Tarikh Berkuat Kuasa: 01 Ogos 2020

Tempoh 6 Bulan
Kadar Keuntungan Indikatif 1.80% setahun
Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) kepada Pemegang Akaun 50% atau lebih
Pelaburan Minima RM1,000

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke masa.

Daily Investment Account-i (DIA-i) : Kadar Keuntungan Indikatif Bagi Akaun Baru

Tier

Baki Purata (RM)

Kadar Keuntungan Indikatif

1

0 hingga 500k
-
2
>500k hingga 1 mil
0.05%
3 >1 mil
0.15%

Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i): Kadar Pulangan Sebenar bagi Akaun Sedia Ada

Kali Terakhir Dikemas Kini: 16 November 2020

 

Tanpa Promosi

Promosi

Tempoh (Bulan)

6 6
Kadar Pulangan kepada Pemegang Akaun 2.55% 2.25%

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) 

(Pemegang Akaun : Bank)

50 : 50 50 : 50
Tarikh Berkuat Kuasa 1 Okt 2020 - 31 Okt 2020 4 Ogos 2020 - 31 Okt 2020

Nota: Prestasi pelaburan masa lalu bukan petunjuk bagi prestasi masa hadapan.