Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Pulangan Lebih Tinggi
Stabil dan Berisiko Rendah
Manfaat Tambahan

Kelayakan

Sah untuk semua perusahaan dan syarikat perniagaan

Syarat 

Akaun Pelaburan Berjangka-i memerlukan pelaburan minimum sebanyak RM1,000.

 

 Klik di sini, untuk melihat dokumen yang diperlukan.

Kadar Keuntungan

Keuntungan adalah berdasarkan prinsip Shariah Mudharabah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kadar pulangan, klik di sini.

Fi dan Caj

Jenis-jenis Caj Caj
Pengeluaran Semula/Cetakan Semula Penyata untuk TIA-i bagi sebarang tempoh RM 2.00 (setiap halaman)

Terma dan Syarat

Muat Turun Utama

Prestasi Dana Suku Tahun

Nota Penting

PENAFIAN PENTING

INI IALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT DENGAN PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

 

AMARAN

PULANGAN AKAUN PELABURAN INI AKAN DIPENGARUHI OLEH PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN.

JUMLAH PELABURAN POKOK DAN PULANGAN DARI PELABURAN TIDAK DIJAMIN DAN PEMEGANG AKAUN MENANGGUNG RISIKO UNTUK TIDAK MEMPEROLEHI SEBARANG PULANGAN.

SEKIRANYA PELABURAN DITEBUS LEBIH AWAL, PEMEGANG AKAUN BERKEMUNGKINAN MENGALAMI KERUGIAN PADA SEBAHAGIAN ATAU KESELURUHAN JUMLAH PELABURAN POKOK YANG TELAH DILABURKAN.

AKAUN PELABURAN INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (“PIDM”).