Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Pilihan Tempoh Deposit
Kadar Keuntungan Pratentu
Kadar Keuntungan Paling Tinggi
Pembayaran Keuntungan Bulanan
Pilihan untuk Ikrar
Pembaharuan Automatik

Kelayakan

Sah untuk semua perusahaan dan syarikat perniagaan.

Keperluan

Penempatan deposit minimum RM10,000 untuk tempoh pendek 1, 2, atau 3 bulan, dengan kenaikan deposit RM1,000 berkali-kali.

Dokumen yang Diperlukan

Perkongsian 

 1. Kad Pengenalan Asal Rakan Kongsi

 2. Borang Asal Pendaftaran Perniagaan A atau B + D

 3. Borang Mandat Perkongsian Bank

 4. Salinan Kad Pengenalan semua Rakan Kongsi  Borang Pendaftaran Perniagaan

 

Syarikat Terhad (Sdn Bhd)

Salinan diperakui yang berikut oleh Setiausaha Syarikat:

 1. Resolusi dari Lembaga Pengarah untuk mendaftar akaun & senarai penandatangan berwenang

 2. Borang 24-Pemulangan Peruntukan Saham

 3. Borang 49-Butiran Memorandum 

  Pengarah & Artikel Persatuan -Sijil Penubuhan

 4. Sijil Kuasa (untuk Syarikat Senarai Awam sahaja)

 5. Dapatkan salinan Kad Pengenalan semua penandatangan berwenang

 

Pelaksana & Pentadbir

 1. Pemberian Wasiat (Pelaksana)/Surat Pentadbiran (Pentadbir)

 2. Dokumen pengenalan diri Pelaksana & Pentadbir

 

Akaun Pejabat Perwakilan

Salinan diperakui:

 1. Resolusi dari Ibu Pejabat Pejabat Perwakilan untuk menubuhkan pejabat dan mendaftar akaun.

 2. Surat dari Jurubank Ibu Pejabat Pejabat Perwakilan  (luar negara) memperakui resolusi & kewujudan Ibu Pejabat.

 3. Surat kelulusan dari pihak berkuasa relevan untuk menubuhkan pejabat di Malaysia

 4. Dapatkan salinan Kad Pengenalan/Pasport semua penandatangan berwenang.

 

Kelab/Persatuan/Pertubuhan, Masjid dan Badan Agama Lain

Sijil diperakui untuk:

 1. Resolusi Ahli Jawatankuasa memberi kebenaran mendaftar akaun & senarai penandatangan berwenang

 2. Surat kuasa untuk Kelab/Pertubuhan

 3. Undang-undang & Peraturan Kelab/Persatuan termasuk undang-undang kecil

 4. Salinan Kad Pengenalan semua penandatangan berwenang

 

Sekolah/Kolej Swasta

Salinan diperakui untuk:

 1. Resolusi Lembaga Pengarah untuk mendaftar akaun dan senarai penandatangan berwenang - Borang 24-Pemulangan Peruntukan Saham

 2. Borang 49-Butiran Pengarah

 3. Memorandum & Artikel Persatuan

 

Sekolah Kerajaan

 1. Surat permohonan dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri untuk mendaftar akaun 

 2. Salian diperakui resolusi Lembaga Gabenor untuk mendaftar akaun & senarai penandatangan berwenang

 3. Dapatkan salinan Kad Pengenalan penandatangan berwenang

 

Akaun Usaha Sama

Salinan diperakui untuk:

 1. Resolusi dari semua rakan kongsi JV untuk mendaftar akaun dan senarai penandatangan berwenang

 2. Persetujuan usaha sama

 3. Memorandum & Artikel Persatuan semua rakan kongsi JV (tempatan atau asing)

 4. Borang 24-Pemulangan Peruntukan Saham

 5. Borang 49-Butiran Pengarah

 6. Dalam kes syarikat asing, surat dari jurubank syarikat asing yang memperakui resolusi, memorandum & kewujudan syarikat

 7. Salinan Kad Pengenalan/Pasport semua penandatangan berwenang

Kadar

Efektif 15 November 2023

Tempoh (Bulan)

Kadar Papan (% p.a.)

12 – 14 bulan

2.70%

15 – 17 bulan

2.75%

18 – 20 bulan

2.75%

21 – 23 bulan

2.75%

24 – 35 bulan

2.75%

36 – 47 bulan

2.80%

48 – 59 bulan

2.80%

60 bulan

2.80%

Dilindungi oleh PIDM sehingga RM250,000 untuk setiap penyimpan. Untuk lihat brosur PIDM, klik di sini.

Terma dan Syarat

Muat Turun Utama

Ciri-ciri Tambahan

Anda boleh pilih pengeluaran dengan minimum RM1,000 dan RM1,000 berkali-kali di bawah nombor akaun sama. Anda mesti kekalkan minimum RM1,000 dalam akaun, kecuali jika penempatan FD-i adalah untuk satu bulan.

 

Anda boleh keluarkan pelaburan sebelum matang melalui rebat atau klausa Ibra’, di mana anda setuju untuk memberi rebat untuk keuntungan sebagai ganti untuk mendapatkan Harga Jualan Murabahah secara awal, tetapi amaun yang dikeluarkan akan tertakluk pada syarat berikut:

 

1. Untuk penempatan/pembaharuan FD-i dari 1 November 2018 dan seterusnya:

 

 • Untuk pengeluaran penuh atau separa FD-i bagi apa-apa tempoh yang belum selesai, tiada keuntungan akan dibayar untuk amaun yang dikeluarkan. Untuk pengeluaran separa, apabila telah tamat tempoh, keuntungan berdasarkan kadar sewa kontrak akan dibayar untuk amaun yang tidak dikeluarkan.

 

2. Untuk penempatan/pembaharuan FD-i sebelum 1 November 2018:

 

 • Untuk FD-i tempoh 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan yang telah dikeluarkan penuh atau separa sebelum tempoh selesai, tiada keuntungan akan dibayar untuk amaun dikeluarkan. Untuk pengeluaran separa, keuntungan pada kadar sewa kontrak akan dibayar untuk amaun yang tidak dikeluarkan;
 • Untuk FD-i 4 bulan ke atas yang dikeluarkan penuh atau separa selepas selesai tempoh 3 bulan, keuntungan separuh daripada kadar sewa kontrak untuk amaun pengeluaran setiap bulan yang selesai akan dibayar pada amaun dikeluarkan. Untuk pengeluaran separa, keuntungan pada kadar sewa kontrak akan dibayar untuk amaun yang tidak dikeluarkan.

 

Ketika penempatan FD-i, anda boleh pilih untuk kreditkan keuntungan ke dalam akaun deposit milik sendiri atau tambah ke dalam amaun prinsipal.

 

Anda boleh beri arahan kepada kami tentang pembaharuan atau pelanjutan pada bila-bila masa sebelum matang. Jika anda tidak berikan kami apa-apa arahan, sistem kami akan memperbaharui FD-i anda secara automatik. Anda juga akan mempunyai tempoh tangguh selama empat belas hari untuk lanjutkan pada tempoh lain.