Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Pungutan Berdokumentari Jualan-i (OBC-i)

Jenis Perkhidmatan / Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Perkhidmatan Pungutan

0.1% pada kadar sama rata atas nilai Pungutan -

Minimum RM50; Maksimum RM100

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama

Pindaan arahan pungutan

RM50 pada kadar sama rata

Fi pemeriksaan dokumen Kredit Berdokumen-i

RM50 pada kadar sama rata

Komisen sebagai ganti pertukaran

0.1% pada kadar sama rata atas nilai penyelesaian mata wang asing -

Minimum RM50; Maksimum RM300

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

Kredit Masuk Berdokumen-i (IDC-i)

Jenis Perkhidmatan / Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Makluman IDC

RM50 pada kadar sama rata (pelanggan).

RM100 pada kadar sama rata (bukan pelanggan*).

Nota = *50% pembayaran balik selepas penyerahan dokumen.

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama

Pengesahan

Bergantung kepada aturan

Pemindahan & Pindaan yang melibatkan peningkatan jumlah dan/ atau lanjutan tarikh tamat tempoh

0.125% sebulan atau sebahagian daripadanya - Minimum RM200

Pindaan kepada pemindahan – Lain-lain

RM100 pada kadar sama rata.

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

Pembelian Bil Tempatan-i (DBEP-i)

Jenis Perkhidmatan / Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Perkhidmatan Pungutan

0.1% pada kadar sama rata atas nilai Pungutan -

Pungutan dalam denominasi RM

Minimum RM50; Maksimum RM500

Pungutan dalam denominasi mata wang asing

Minimum RM50; Maksimum RM100

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama
Kredit Berdokumen - Fi pemeriksaan dokumen 

RM50 pada kadar sama rata.

Komisen sebagai ganti pertukaran

0.1% pada kadar sama rata atas nilai penyelesaian mata wang asing.

Minimum RM50; Maksimum RM300.

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

Pembelian Bil Asing-i (FBEP-i)

Jenis Perkhidmatan / Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Perkhidmatan Pungutan

0.1% pada kadar sama rata atas nilai invois -

Kredit Berdokumen dalam denominasi RM

Minimum RM50; Maksimum RM500.

Kredit Berdokumen dalam denominasi mata wang asing

Minimum RM50; Maksimum RM100.

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama
Kredit Berdokumen - Fi pemeriksaan dokumen

RM50 pada kadar sama rata.

Komisen sebagai ganti Pertukaran

0.1% pada kadar sama rata atas nilai penyelesaian mata wang asing -

Minimum RM50; Maksimum RM300

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

Pembiayaan Eksport Tanpa Tuntutan Semula-i  (WREF-i)

Jenis produk / perkhidmatan

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Perkhidmatan Pungutan

0.1% pada kadar sama rata atas nilai invois -

Kredit Berdokumen dalam denominasi RM

Minimum RM50; Maksimum RM500.

Kredit Berdokumen dalam denominasi mata wang asing

Minimum RM50; Maksimum RM100.

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama
Kredit Berdokumen - Fi pemeriksaan dokumen

RM50 pada kadar sama rata.

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

Pembiayaan Perdagangan Dalam Pelbagai Mata Wang-i (MCTF-i)

Jenis Perkhidmatan / Servis

Fi & Caj Masa potongan untuk transaksi diproses

Komisyen Pengendalian

(untuk pembiayaan akaun terbuka sahaja)

0.1% pada kadar sama rata atas amaun dibiayai -

Minimum RM50; Maksimum RM100

- Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang.

- Untuk transaksi yang melibatkan pembayaran RENTAS, masa potongan adalah 12.00 tengah hari

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

CIMB Islamic Bank Berhad berhak mengubah fi dan caj yang dinyatakan di atas dengan notis terlebih dahulu atau seperti yang dipersetujui dengan pelanggan dalam Surat Tawaran.