Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Jenis produk/perkhidmatan (jika berkenaan)

Fi & Caj

Bayaran Pos

RM5 rata dalam Malaysia

 

RM10 rata negara lain

Kurier

RM20 rata dalam Malaysia

 

Sebenar + RM20 negara lain

SWIFT untuk Kredit Dokumentari-i / Jaminan Bank-i

RM50 rata Malaysia & Singapura

 

RM100 rata negara lain

SWIFT - Lain-lain RM30 rata
Setem Hasil RM10
RENTAS RM5 setiap transaksi
Giro Antara Bank (IBG) RM2 setiap transaksi
Pengeluaran Cek Jurubank

RM5 dan Duti Setem RM0.15

 

Fi Pemprosesan Cek RM0.50

Pengambilan semula rekod Sehingga RM100 setiap permintaan

Nota: 

* SWIFT merujuk kepada Persatuan Telekomunikasi Kewangan Antara Bank Seluruh Dunia.

CIMB Bank Berhad berhak mengubah fi dan caj yang dinyatakan di atas dengan notis terlebih dahulu atau seperti yang dipersetujui dengan pelanggan dalam Surat Tawaran.