Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

NOTIS PENTING

Notis Pindaan terhadap Nama Produk-produk CIMB Islamic Bank Berhad dan Terma dan Syarat yang Berkaitan

 

Pelanggan yang dihormati,

 

Berkuat kuasa 20 Januari 2024, nama produk CIMB Islamic Bank Berhad (200401032872) (“CIMB Islamic”) berikut akan dipinda seperti Jadual 1 di bawah.

 

Jadual 1: Pindaan Nama Produk-Produk CIMB Islamic

Nama Produk Sedia Ada Nama Produk Pindaan
Akaun Pendapatan Pulangan Tetap-i (FRIA-i) Akaun Simpanan Tetap-i (FD-i)
Akaun Pendapatan Pulangan Tetap Mata Wang Asing-i (FCFRIA-i) Akaun Simpanan Tetap Mata Wang Asing-i (FCFD-i)

 

Terma dan Syarat yang mentadbir produk-produk di atas juga akan dipinda sejajar dengan perubahan ini dan akan berkuat kuasa pada tarikh yang dinyatakan di atas. Terma dan Syarat yang akan dipinda adalah:

 

1.     Akaun Pendapatan Pulangan Tetap-i (FRIA-i)

2.     Akaun Pendapatan Pulangan Tetap Mata Wang Asing-i (FCFRIA-i)

 

 

 

Terima kasih.

 

Pihak Pengurusan

CIMB Islamic Bank Berhad