Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Skim Jaminan Modal Kerja-i (WCGS-i)

Fi jaminan adalah 1% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu.

Skim Jaminan Flexi-i (FGS-i)

 • Fi pemprosesan dikecualikan.
 • Fi jaminan tahunan akan ditanggung oleh Bank dan berbeza dari 0.5% hingga 1.85% setahun untuk bahagian bercagar, dan dari 0.8% hingga 2.15% setahun untuk bahagian tidak bercagar.

Skim Bizjamin-i

  Bahagian Tidak Bercagar Bahagian Bercagar
Fi Jaminan 0.75% - 4.00%  0.50% - 3.20%
 • Fi jaminan dan cukai yang dikenakan (jika ada) akan ditanggung oleh pelanggan.

Skim Kemudahan Agromakanan-i (AF-i)

 • Fi pemprosesan dikecualikan.
 • Fi jaminan adalah 0.5% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu.

PKS - Semua Sektor Ekonomi-i (AES-i)

 • Fi pemprosesan dikecualikan.
 • Fi jaminan ditanggung oleh Bank.

Skim Kemudahan Automasi dan Digitalisasi PKS-i (ADF-i)

 • Fi jaminan yang perlu dibayar terlebih dahulu adalah 0.5% setahun.

Skim Jaminan Automasi dan Digital-i (ADGS-i)

 • Fi jaminan yang perlu dibayar terlebih dahulu adalah 0.75% setahun.

Skim Jaminan Danajamin PRIHATIN-i (DPGS-i)

 • Fi Jaminan perlu dibayar kepada Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad setiap tahun, berdasarkan penilaian risiko.
 • Fi pemprosesan dan pemantauan perlu dibayar kepada Danajamin Nasional Berhad pada kadar 0.2% (20bps), pada tahun pertama dan pada 0.1% (10bps) bagi tahun-tahun berikutnya.