Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Pulangan Lebih Tinggi
Fleksibiliti

Kelayakan & Kriteria yang diperlukan

 • Sah untuk perusahaan perniagaan beroperasi di Malaysia
 • Deposit permulaan minimum RM5,000 untuk 1 bulan
 • Deposit permulaan minimum RM1,000 untuk 2 bulan ke atas

Nota Penting

Faedah dibayar pada tempoh matang. Faedah interim dibayar setiap 6 bulan untuk tempoh lebih dari 12 bulan. Pengeluaran minimum RM1,000 dan dalam gandaan RM1,000 dibenarkan untuk nombor akaun sama (sah untuk Simpanan Tetap baru atau deperbaharui bermula 18 Januari 2015).  

 

Penarikan balik/Pengeluaran sebelum matang dibenarkan tetapi amaun akan tertakluk pada syarat berikut:

 

1. Untuk penempatan FD atau pembaharuan dari 1 November 2018  dan seterusnya:

 • Tiada faedah akan dibayar untuk mana-mana pengeluaran amaun penuh atau separa* sebelum tamat tempoh.

 

2. Untuk penempatan FD atau pembaharuan sebelum 1 November 2018:

 • FD untuk tempoh 1 hingga 3 bulan
  Tiada faedah akan dibayar untuk mana-mana pengeluaran amaun penuh atau separa* sebelum tamat tempoh.

 

 • FD untuk tempoh 4 bulan ke atas
  Sebelum tamat 3 bulan
  Tiada faedah akan dibayar untuk mana-mana pengeluaran amaun penuh atau separa*.

  Selepas tamat 3 bulan
  Untuk mana-mana pengeluaran amaun penuh atau separa*, separuh faedah dari kadar kontrak akan dibayar untuk amaun pengeluaran bagi setiap bulan yang tamat.

 

*Untuk pengeluaran separa, faedah akan dibayar ke atas baki amaun mengikut kadar kontrak.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.

Ahli PIDM. Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk lihat brosur PIDM, klik di sini.