Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Simpanan Tetap

Tahap 1 dan Tahap 2 (Berkuat kuasa dari 2 April 2024)

                              

Deposit Tetap Konvensional*

(Tahap 1)

Deposit Tetap Konvensional*

(Tahap 2)  

Tempoh

Kadar Lembaga (setahun)

Kadar Lembaga (setahun)

1 bulan

2.45%

2.40%

2 bulan

2.50%

2.45%

3 bulan

2.60%

2.55%

4 bulan

2.60%

2.55%

5 bulan

2.60%

2.55%

6 bulan

2.65%

2.60%

7 bulan

2.65%

2.60%

8 bulan

2.65%

2.60%

9 bulan

2.65%

2.60%

10 bulan

2.65%

2.60%

11 bulan

2.65%

2.60%

12 bulan

2.65%

2.60%

13-14 bulan

2.65%

2.65%

15-23 bulan

2.70%

2.65%

24-35 bulan

2.70%

2.65%

36-47 bulan

2.70%

2.70%

48-59 bulan

2.70%

2.70%

60 bulan

2.70%

2.70%

*Termasuk semua Deposit Tetap Konvensional 

 

Nota: 

i)  Kadar Tahap 1 adalah terpakai kepada Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS) dan lain-lain seperti kerajaan, koperasi dan persatuan dengan deposit sehingga RM1,000,000. 

ii) Kadar Tahap 2 adalah terpakai dalam yang berikut: 

    a) perniagaan/syarikat/perbadanan yang bukan PKS atau bukan pemastautin (berdaftar asing); serta

    b) PKS dan lain-lain seperti kerajaan, koperasi dan persatuan dengan deposit melebihi RM1,000,000.