Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Unfixed Deposit

Tahap 1 dan Tahap 2 (Berkuat kuasa dari 13 Julai 2020)

                              

Deposit Tetap Konvensional*

(Tahap 1)

Deposit Tetap Konvensional*

(Tahap 2)  

Tempoh

Kadar Lembaga (setahun)

Kadar Lembaga (setahun)

1 bulan

1.65%

1.40%

2 bulan

1.65%

1.60%

3 bulan

1.70%

1.65%

4 bulan

1.70%

1.65%

5 bulan

1.70%

1.65%

6 bulan

1.80%

1.75%

7 bulan

1.80%

1.75%

8 bulan

1.80%

1.75%

9 bulan

1.80%

1.75%

10 bulan

1.80%

1.75%

11 bulan

1.80%

1.75%

12 bulan

1.85%

1.75%

13-14 bulan

1.85%

1.75%

15-23 bulan

1.85%

1.75%

24-35 bulan

1.85%

1.75%

36-47 bulan

1.90%

1.80%

48-59 bulan

2.00%

1.90%

60 bulan

2.10%

2.00%

*Termasuk semua Deposit Tetap Konvensional 

 

Nota: 

i)  Kadar Tahap 1 adalah terpakai kepada Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS) dan lain-lain seperti kerajaan, koperasi dan persatuan dengan deposit sehingga RM1,000,000. 

ii) Kadar Tahap 2 adalah terpakai dalam yang berikut: 

    a) perniagaan/syarikat/perbadanan yang bukan PKS atau bukan pemastautin (berdaftar asing); serta

    b) PKS dan lain-lain seperti kerajaan, koperasi dan persatuan dengan deposit melebihi RM1,000,000.