Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Unfixed Deposit

Tahap 1 dan Tahap 2 (Berkuat kuasa dari 3 Ogos 2023)

                              

Deposit Tetap Konvensional*

(Tahap 1)

Deposit Tetap Konvensional*

(Tahap 2)  

Tempoh

Kadar Lembaga (setahun)

Kadar Lembaga (setahun)

1 bulan

2.60%

2.50%

2 bulan

2.65%

2.60%

3 bulan

2.75%

2.70%

4 bulan

2.75%

2.70%

5 bulan

2.75%

2.70%

6 bulan

2.80%

2.75%

7 bulan

2.80%

2.75%

8 bulan

2.80%

2.75%

9 bulan

2.80%

2.75%

10 bulan

2.80%

2.75%

11 bulan

2.80%

2.75%

12 bulan

2.80%

2.75%

13-14 bulan

2.80%

2.75%

15-23 bulan

2.85%

2.75%

24-35 bulan

2.85%

2.75%

36-47 bulan

2.90%

2.80%

48-59 bulan

2.90%

2.80%

60 bulan

2.90%

2.80%

*Termasuk semua Deposit Tetap Konvensional 

 

Nota: 

i)  Kadar Tahap 1 adalah terpakai kepada Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS) dan lain-lain seperti kerajaan, koperasi dan persatuan dengan deposit sehingga RM1,000,000. 

ii) Kadar Tahap 2 adalah terpakai dalam yang berikut: 

    a) perniagaan/syarikat/perbadanan yang bukan PKS atau bukan pemastautin (berdaftar asing); serta

    b) PKS dan lain-lain seperti kerajaan, koperasi dan persatuan dengan deposit melebihi RM1,000,000.