Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Unfixed Deposit

Tahap 1 dan Tahap 2 (Berkuat kuasa dari 18 Mei 2022)

                              

Deposit Tetap Konvensional*

(Tahap 1)

Deposit Tetap Konvensional*

(Tahap 2)  

Tempoh

Kadar Lembaga (setahun)

Kadar Lembaga (setahun)

1 bulan

1.75%

1.50%

2 bulan

1.90%

1.85%

3 bulan

1.95%

1.90%

4 bulan

1.95%

1.90%

5 bulan

1.95%

1.90%

6 bulan

2.05%

2.00%

7 bulan

2.05%

2.00%

8 bulan

2.05%

2.00%

9 bulan

2.05%

2.00%

10 bulan

2.05%

2.00%

11 bulan

2.05%

2.00%

12 bulan

2.10%

2.00%

13-14 bulan

2.10%

2.00%

15-23 bulan

2.10%

2.00%

24-35 bulan

2.10%

2.00%

36-47 bulan

2.15%

2.05%

48-59 bulan

2.25%

2.15%

60 bulan

2.35%

2.25%

*Termasuk semua Deposit Tetap Konvensional 

 

Nota: 

i)  Kadar Tahap 1 adalah terpakai kepada Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS) dan lain-lain seperti kerajaan, koperasi dan persatuan dengan deposit sehingga RM1,000,000. 

ii) Kadar Tahap 2 adalah terpakai dalam yang berikut: 

    a) perniagaan/syarikat/perbadanan yang bukan PKS atau bukan pemastautin (berdaftar asing); serta

    b) PKS dan lain-lain seperti kerajaan, koperasi dan persatuan dengan deposit melebihi RM1,000,000.