Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital
Produk/Item Caj
Pengeluaran semula Penyata Akaun Deposit Tetap bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Deposit Tetap bagi tempoh melebihi 1 tahun

RM30.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

Pengeluaran DT; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama Tiada caj
Pengeluaran DT; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama Tiada komisen
Pengeluaran melalui Cek Jurubank RM0.15 ke atas caj duti setem
Deposit Tetap di bawah Lien (hanya dikenakan caj sekali jika pembaharuan/penempatan adalah untuk tujuan yang sama FD telah ditetapkan) RM15.00 setiap resit