Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Apa yang berlaku jika Pemindahan Telegraf Asing tidak berjaya?

Sekiranya arahan Pemindahan Telegraf Asing anda ditolak oleh CIMB atau bank benefisiari, dana akan dikembalikan selepas menolak semua caj CIMB yang berkaitan dan juga caj oleh bank benefisiari (jika berkenaan). Syarikat hendaklah bertanggungjawab ke atas semua kerugian ditanda-ke-pasaran yang ditanggung oleh Bank dan kerugian ditanda-kepada-pasaran tersebut akan dianggap sebagai "Caj" sebagaimana istilah yang difahami dalam Terma dan Syarat Langganan dan Akses kepada BizChannel@CIMB . Pelanggan dikehendaki menyerahkan semula arahan Pemindahan Telegraf Asing mereka dengan maklumat yang lengkap dan betul dan boleh menghubungi Pusat Panggilan Perniagaan untuk bertanyakan butiran lanjut.

Mencari Lebih Banyak Soalan?