Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Tersedia dalam Pelbagai Mata Wang
Deposit dan pengeluaran
Surat Perakuan

Kelayakan

 • Sah untuk individu berumur 18 tahun ke atas sama ada penduduk tetap atau bukan pemastautin
 • Sah untuk perusahaan perniagaan beroperasi di Malaysia
 • Akaun bersama dibenarkan

Dokumen yang diperlukan

 • Kad Pengenalan atau pasport

 • Untuk perusahaan perniagaan: Syarikat M&A, Borang 24 & 49 dan resolusi syarikat untuk mendaftar akaun.

Kadar

%p.a.

USD

EUR

GBP

AUD  

1 Minggu

4.80

3.10

4.65

4.00

1 Bulan

5.25

3.35

5.00

4.25

2 Bulan

5.35

3.45

5.20

4.35

3 Bulan

5.50

3.50

5.45

4.50

4 Bulan

5.50

3.55

5.55

4.50

5 Bulan

5.45

3.55

5.60

4.50

6 Bulan

5.45

3.55

5.70

4.60

7 Bulan

5.45

3.55

5.70

4.60

8 Bulan

5.45

3.55

5.75

4.60

9 Bulan

5.40

3.55

5.80

4.60

10 Bulan

5.40

3.60

5.80

4.65

11 Bulan

5.40

3.60

5.80

4.65

12 Bulan

5.40

3.65

5.80

4.65

Fi dan Caj

Jenis-jenis Caj

Caj

Pengeluaran Semula Penyata untuk Akaun FCRIA-i untuk tempoh selama 1 tahun.

RM 10.00 (pendahuluan)

RM 2.00 (muka surat tambahan)

Pengeluaran Semula Penyata untuk Akaun FCRIA-i yang melebihi 1 tahun.

RM 30.00 (pendahuluan)

RM 2.00 (mukasurat tambahan)

Pengeluaran FCRIA-i; dikreditkan kepada akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama.

Tiada Caj

Pengeluaran FCRIA-i; dikreditkan kepada akaun pelanggan di cawangan bukan dalam zon penjelasan yang sama.

Tiada komisen

Pengeluaran melalui Cek Jurubank.

Caj duti setem RM 0.15

Akaun Pendapatan Pulangan Tetap Mata Wang Asing di bawah Lien (dikenakan caj hanya sekali jika pembaharuan/penempatan adalah untuk tujuan sama FCRIA-i ditugaskan).

RM 15.00 untuk setiap resit

Dilindungi oleh PIDM sehingga RM250,000 untuk setiap penyimpan. Untuk lihat brosur PIDM, klik di sini.

Terma dan Syarat

Muat Turun Utama