Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Tersedia dalam Pelbagai Mata Wang
Deposit dan pengeluaran
Surat Perakuan

Kelayakan

 • Sah untuk individu berumur 18 tahun ke atas sama ada penduduk tetap atau bukan pemastautin
 • Sah untuk perusahaan perniagaan beroperasi di Malaysia
 • Akaun bersama dibenarkan

Dokumen yang diperlukan

 • Kad Pengenalan atau pasport

 • Untuk perusahaan perniagaan: Syarikat M&A, Borang 24 & 49 dan resolusi syarikat untuk mendaftar akaun.

Kadar

%p.a.

USD

EUR

GBP

AUD  

1 Minggu

5.10

3.30

4.85

3.75

1 Bulan

5.30

3.83

5.05

4.20

2 Bulan

5.35

3.85

5.10

4.25

3 Bulan

5.45

3.90

5.15

4.30

4 Bulan

5.40

3.85

5.15

4.25

5 Bulan

5.35

3.80

5.10

4.25

6 Bulan

5.25

3.70

5.05

4.25

7 Bulan

5.20

3.60

5.00

4.25

8 Bulan

5.00

3.55

4.95

4.25

9 Bulan

5.00

3.45

4.90

4.25

10 Bulan

5.00

3.40

4.85

4.25

11 Bulan

5.00

3.35

4.85

4.25

12 Bulan

5.00

3.35

4.85

4.25

Fi dan Caj

Jenis-jenis Caj

Caj

Pengeluaran Semula Penyata untuk Akaun FCFD-i untuk tempoh selama 1 tahun.

RM 10.00 (pendahuluan)

RM 2.00 (muka surat tambahan)

Pengeluaran Semula Penyata untuk Akaun FCFD-i yang melebihi 1 tahun.

RM 30.00 (pendahuluan)

RM 2.00 (mukasurat tambahan)

Pengeluaran FCFD-i; dikreditkan kepada akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama.

Tiada Caj

Pengeluaran FCFD-i; dikreditkan kepada akaun pelanggan di cawangan bukan dalam zon penjelasan yang sama.

Tiada komisen

Pengeluaran melalui Cek Jurubank.

Caj duti setem RM 0.15

Akaun Simpanan Tetap-i Mata Wang Asing di bawah Lien (dikenakan caj hanya sekali jika pembaharuan/penempatan adalah untuk tujuan sama FCFD-i ditugaskan).

RM 15.00 untuk setiap resit

Dilindungi oleh PIDM sehingga RM250,000 untuk setiap penyimpan. Untuk lihat brosur PIDM, klik di sini.

Terma dan Syarat

Muat Turun Utama