Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Kredit Berdokumen-i  (DC-i)

Jenis Perkhidmatan / Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Pengeluaran dan Pindaan yang melibatkan pertambahan jumlah dan / atau lanjutan tarikh tamat tempoh 

0.1% sebulan atau sebahagian daripadanya.

Minimum RM100

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama (Pengkreditan dana oleh Bank penerima pada hari perniagaan berikutnya - anggaran)

Pindaan – Lain-lain

RM50 pada kadar sama rata

Penerimaan

 

0.1% sebulan atau sebahagian daripadanya.

Minimum RM100.

Pembatalan sebelum tarikh tamat tempoh

RM100 pada kadar sama rata

Fi percanggahan dokumen

Kredit Berdokumen-i dalam denominasi RM – RM50 pada kadar sama rata

Kredit Berdokumen-i dalam denominasi Mata Wang Asing – USD50 pada kadar sama rata

Endorsemen RM50 pada kadar sama rata  

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

Pungutan Berdokumentari Belian-i (IBC-i)

Jenis Perkhidmatan / Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Perkhidmatan Pungutan

0.1% pada kadar sama rata atas nilai Pungutan -

Pungutan dalam denominasi RM

Minimum RM50; Maksimum RM500

Pungutan dalam denominasi Mata Wang Asing

Minimum RM50; Maksimum RM100

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama (Pengkreditan dana oleh Bank penerima pada hari perniagaan berikutnya - anggaran)

Komisen sebagai ganti pertukaran

0.1% pada kadar sama rata atas nilai penyelesaian mata wang asing

Minimum RM50; Maksimum RM300

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

Jaminan Perkapalan-i  (SG-i)

Jenis Perkhidmatan / Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Pengeluaran

0.1% pada kadar sama rata atas nilai invois untuk 3 bulan – Minimum RM50

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama

Pembatalan selepas 3 bulan

0.5% setahun atas nilai invois, dibayar terlebih dahulu untuk 3 bulan dan kemudiannya 3 bulan selepas itu sehingga Jaminan Perkapalan-i dipulangkan – Minimum RM50

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

Bil Penerimaan-i  (AB-i)

Jenis Perkhidmatan / Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Komisyen Penerimaan

Rujuk Surat Tawaran

 - Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang.

- Untuk transaksi yang melibatkan pembayaran RENTAS, masa potongan adalah 12.00 tengah hari

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

Resit Amanah-i (TR-i)

Jenis Perkhidmatan / Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Rujuk Surat Tawaran

- Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang.

- Untuk transaksi yang melibatkan pembayaran RENTAS, masa potongan adalah 12.00 tengah hari

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

Pembiayaan Perdagangan Dalam Pelbagai Mata Wang-i (MCTF-i)

Jenis produk / perkhidmatan

Fi & Caj Masa potongan untuk transaksi diproses

Komisyen Pengendalian

(untuk pembiayaan akaun terbuka sahaja)

0.1% pada kadar sama rata atas amaun dibiayai -

Minimum RM50; Maksimum RM100

- Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang.

- Untuk transaksi yang melibatkan pembayaran RENTAS, masa potongan adalah 12.00 tengah hari.

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

CIMB Islamic Bank Berhad berhak mengubah fi dan caj yang dinyatakan di atas dengan notis terlebih dahulu atau seperti yang dipersetujui dengan pelanggan dalam Surat Tawaran.