Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Jaminan Bank-i (BG-i)

Jenis Perkhidmatan / Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Pengeluaran dan Pindaan

0.6% hingga maksimum 2% setahun -

Minimum RM100*

(*Minimum RM200 untuk BG-i yang memihak kepada Imigresen)

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama

Penggantian Jaminan Bank-i yang hilang

RM100 rata

Tuntutan Jaminan Bank-i

RM100 rata

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

Jaminan Segera-i (QG-i)

Jenis Perkhidmatan / Servis Fi & Caj Masa potongan untuk transaksi diproses
Pengeluaran & Pindaan 1.8% setahun (termasuk tempoh tuntutan) atau minimum RM150 

Isnin hingga Jumaat: 12:00 tengah hari 

 

(*Untuk pengeluaran hari yang sama, anda perlu mengemukakan permohonan anda pada jam 12:00 tengah hari untuk dipungut pada 4:00 petang. Pengeluaran adalah tertakluk kepada anda melengkapkan permohonan dan mendapatkan tekan tera jaminan bank sendiri. Ia mengambil masa sehingga 3 hari bekerja untuk anda menerima jaminan bank yang ditekan tera jika anda meminta Bank untuk menekan tera jaminan bank.)

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

Surat Kredit Tunggu Sedia-i (SBLC-i)

Jenis Perkhidmatan / Servis

Fi & Caj

Masa potongan untuk transaksi diproses

Pengeluaran dan Pindaan yang melibatkan pertambahan jumlah dan / atau lanjutan tarikh tamat tempoh 

0.1% sebulan atau sebahagian daripadanya.

Minimum RM100.

Isnin hingga Jumaat: 4:00 petang hari yang sama

 

Dianggarkan bahawa dana akan dikreditkan oleh Bank penerima pada hari perniagaan berikutnya.

Pindaan – Lain-lain

RM50 pada kadar sama rata.

Penerimaan

0.1% sebulan atau sebahagian daripadanya.

Minimum RM100.

Pembatalan sebelum tarikh tamat tempoh

RM100 pada kadar sama rata.

Fi percanggahan dokumen

Kredit Berdokumen-i dalam denominasi RM – RM50 pada kadar sama rata.

Kredit Berdokumen-i dalam denominasi Mata Wang Asing – USD50 pada kadar sama rata.

Nota:

Untuk Caj Umum, sila rujuk Caj Umum@Trade.

CIMB Islamic Bank Berhad berhak mengubah fi dan caj yang dinyatakan di atas dengan notis terlebih dahulu atau seperti yang dipersetujui dengan pelanggan dalam Surat Tawaran.