Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Adakah terdapat had transaksi minimum dan maksimum untuk transaksi Pemindahan Telegraf Asing?

Had maksimum tertakluk kepada had pembayaran struktur syarikat yang ditetapkan dalam BizChannel@CIMB. Tiada had maksimum untuk transaksi Pemindahan Telegraf Asing yang dihantar melalui Cawangan.

Mencari Lebih Banyak Soalan?