Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Risiko FOREX Lebih Rendah
Modal Kerja Bertambah Baik
Fleksibiliti

Kelayakan

Sah untuk pembeli dan penjual domestik dan asing.

Fi dan Caj

Jenis Perkhidmatan / Servis

Fi & Caj

Masa pemotongan untuk transaksi diproses

 

Komisyen Pengendalian

(untuk pembiayaan akaun terbuka sahaja)

 

0.1% pada kadar sama rata atas amaun dibiayai -
 

Minimum RM50;
Maksimum RM100

- Isnin hingga Jumaat: 4.00 p.m.

- Untuk transaksi melibatkan pembayaran RENTAS, masa pemotongan adalah 12:00 p.m.

Lanjutan Pinjaman (Tangguh)

RM100 pada kadar sama rata

Untuk Caj Umum, sila rujuk pada Caj Umum@Trade